Onderzoek

Kort en goed: leesattitude

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 08-04-2021 Gewijzigd op 14-07-2021
Hoe is het gesteld met de leesattitude van Vlaamse pabostudenten?


De bevindingen
Hoe meer een leraar zelf van lezen houdt, hoe beter die de leerlingen daartoe weet te stimuleren. Aan die leesattitude valt nog wel wat te verbeteren. Uit onderzoek onder 253 eerstejaarsstudenten van een Vlaamse lerarenopleiding voor basisonderwijs kwamen drie profielen naar voren: solitaire lezers (27%), sociale lezers, die graag met anderen (dus ook leerlingen) praten over boeken (34%), en studenten die nauwelijks of met tegenzin lezen en zich ook minder leesvaardig voelen (40%). Gelukkig verandert dit gedurende de opleiding wel iets en schuift vooral de laatste groep op naar een ander profiel. Toch verlaat nog steeds een kwart van de studenten de opleiding met een negatieve leesattitude.


Tips voor lerarenopleidingen
Maak studenten duidelijk welke impact hun eigen leesgedrag en -houding heeft op het leesgedrag (en indirect de leesvaardigheid) van hun leerlingen. Help hen een goed rolmodel te worden. Sluit daarin aan bij hun leesprofiel: stimuleer solitaire lezers om met anderen over boeken te praten. En zet sociale lezers in om studiegenoten die geen zin hebben in lezen over de streep te trekken door samen over leuke boeken te praten. Voor deze laatste groep geldt hetzelfde als voor leerlingen: reik boeken aan die laagdrempelig zijn en aansluiten bij hun interesses.

Iris Vansteelandt, Beginning Teachers’ Reading Attitude and Motivation: A Study Into the Evolution From Teacher Training to Entrance in the Teaching Profession and Into the Impact of a Teacher Professionalization Program. Proefschrift Universiteit Gent, 2020.

 


Deze Kort&Goed verscheen in Didactief, april 2021

Click here to revoke the Cookie consent