Onderzoek

Kort en goed: Ouderbetrokkenheid

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 27-01-2021 Gewijzigd op 12-05-2021
Hoe belangrijk is ouderbetrokkenheid in het mbo?

De bevindingen
Op hun leeftijd moeten mbo-studenten zichzelf redden, is het idee. Maar ouderbetrokkenheid is wel degelijk belangrijk voor leerprestaties. Ook hangt ze samen met motivatie, blijkt uit Boonks enquête onder ruim 2.100 studenten (15 tot 19 jaar) van ROC Twente. Hoe hoger de verwachtingen van ouders en hoe meer ze met hun kinderen over de studie praten, hoe gemotiveerder de studenten. Te veel controle thuis kan averechts werken. Mbo-docenten zijn nog nauwelijks op ouderbetrokkenheid gericht, laat een enquête onder zeshonderd van hen zien. Ze verstrekken ouders vaak nauwelijks informatie over prestaties of problemen. De enorme diversiteit van studenten (en hun ouders) maakt samenwerking extra lastig.

Tips voor scholen
Ga verder dan jaarlijkse tienminutengesprekken. Investeer vanaf de start van de opleiding in een vertrouwensband met ouders en studenten, bijvoorbeeld door hen uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Ouders weten dan wie hun aanspreekpunt is en je kunt afspraken maken over de wijze van contact. Informeer ouders over de studievoortgang en beantwoord vragen die van hen binnenkomen. Ook kun je hun informatie, bijvoorbeeld over de thuissituatie, benutten om studenten op maat te begeleiden. Ten slotte: geef als schoolleiding docenten de kans (en tijd) zich te scholen in effectieve communicatie met ouders van verschillende (multi)culturele en sociaal-economische achtergronden. 


Lisa Boonk, "Exploring, Measuring, and Evaluating Parental Involvement in Vocational Education and Training." Proefschrift Open Universiteit, 2020.


Dit artikel verscheen in Didactief, januari/februari 2021.

Verder lezen

1 Route naar diploma

Click here to revoke the Cookie consent