Nieuws

Studiebeurs voor Caribische studenten

Tekst Amber Witsenburg
Gepubliceerd op 19-01-2023 Gewijzigd op 19-01-2023
Minister van OCW Robbert Dijkgraaf wil met zijn Caribische collega’s een studiebeurs introduceren om uitwisseling tussen de vier landen van het Koninkrijk te bevorderen. Met deze beurs wordt het makkelijker voor Caribische studenten om een vervolgopleiding te gaan doen in Nederland.

Om de uitwisseling van studenten tussen de vier landen van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland) te bevorderen, willen de ministers van deze landen een ‘koninkrijksbeurs’ introduceren. Dit hebben ze besloten tijdens het jaarlijkse Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat afgelopen dinsdag plaatsvond op Curaçao. Met de beurs wordt het voor studenten uit het Caribisch deel van het koninkrijk gemakkelijker om voor een vervolgopleiding naar Nederland te gaan.
 

Aanvulling op Erasmus+

Momenteel is het voor studenten uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, Saba, Sint Eustastius) mogelijk om een opleiding te volgen in Europa met een beurs van Erasmus+. Ze kunnen met deze beurs echter niet naar Nederland. De koninkrijksbeurs moet dat rechtzetten. Het bedrag van de beurs zal dan ook vergelijkbaar zijn met die van Erasmus+. De beurs is beschikbaar voor mbo, hbo en wo, en is er ook voor studenten die een stage willen volgen.
 

Barrières

De koninkrijksbeurs is een nieuwe stap in het plan om het studiesucces van Caribische studenten te verbeteren, met name voor studenten die voor hun opleiding naar Nederland komen. De nationale ombudsman publiceerde eerder een rapport dat de problemen aankaartte waar deze studenten tegenaan lopen. Het gaat veelal om praktische zaken, zoals het regelen van huisvesting en een zorgverzekering. Eén belangrijke barrière, het verkrijgen van een bsn-nummer, wordt al weggenomen. Eind vorig jaar kondigde minister Robbert Dijkgraaf (OCW) aan dat studenten dit straks via DUO kunnen aanvragen, al voordat ze naar Nederland komen.

Naast deze praktische zaken blijkt dat de overstap naar vervolgonderwijs vaak te groot is voor Caribische studenten. Daarom willen de vier landen een ‘Caribbean academic orientation year’ uitwerken als voorbereiding op een hbo- of wo-opleiding. Ook willen de ministers van de vier landen onderzoek laten doen naar de verbetering van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt voor Caribische studenten. Uit het rapport van de ombudsman blijkt namelijk dat het niet eenvoudig is om werk te vinden op de eilanden.

Click here to revoke the Cookie consent