Onderzoek

Sociale media: voer voor discussie

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 07-04-2020 Gewijzigd op 02-04-2020
Zijn sociale media in de klas een vloek of zegen? Onderzoek biedt voorlopig geen uitsluitsel, blijkt uit een overzichtsstudie.

Facebook, Twitter, YouTube, blogs – heel wat leraren gebruiken ze in hun lessen, van illustratie bij de lesstof tot middel om leerlingen samen te laten leren. Door aan te sluiten bij hun leefwereld zouden leerlingen meer betrokken en gemotiveerder worden. Andere leraren zijn juist bang dat die sociale media leerlingen alleen maar afleiden van de lesinhoud.
Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben met een reviewstudie (271 artikelen) in kaart gebracht wat we weten over voor- en nadelen van sociale media in de klas. De bevindingen blijken elkaar nogal eens tegen te spreken. Zo lieten diverse studies zien dat de motivatie en betrokkenheid verbeterden, maar toonden andere geen effect of zelfs een verslechtering. Voor de leeropbrengsten was er een soortgelijk beeld.
Dat komt ook doordat onderzoekers vaak maar naar één aspect kijken, terwijl het, aldus de reviewers, juist gaat om een samenspel tussen school, leraar en leerling. Zo groeit de kans op succes als de school het gebruik van sociale media ondersteunt. Omgekeerd werkt het niet als het van de directie zo nodig moet, maar leraren er niets in zien of zich onbekwaam voelen in het gebruik van sociale media.
Ook is het een misverstand om te denken dat alle leerlingen wel van wanten weten. In de les is aandacht nodig voor online omgangsregels. Sociale media lenen zich vooral voor samenwerkend leren (via online discussies en communities) en voor reflectie op het eigen leerproces, bijvoorbeeld door feedback van leraar en medeleerlingen.

Antoine van den Beemt, Marieke Thurlings en Myrthe Willems, Towards an Understanding of Social Media Use in the Classroom: A Literature Review. In: Technology, Pedagogy and Education, 2020.

Dit artikel verscheen in Didactief, april 2020.

Click here to revoke the Cookie consent