Nieuws

Samen komen we verder

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 02-08-2023 Gewijzigd op 30-11-2023
Beeld Shutterstock
Ook aan de lerarenopleidingen komt meer aandacht voor digitale geletterdheid (dg), vertelt lerarenopleider Mickey Touwslager. Enthousiaste opleiders zijn een netwerk gestart.

Wat is het doel van jullie netwerk precies?
‘We willen de meerwaarde van dg laten zien en we ontwikkelen een gezamenlijke kennisbasis digitale geletterdheid om met alle hogescholen aan dezelfde leeruitkomsten te kunnen werken. Dat gaat niet vanzelf, want onze Hogeschool Utrecht heeft bijvoorbeeld vier docenten dg, maar sommige hogescholen hebben maar 40 uur op jaarbasis om iets te ontwikkelen en that’s it. De verschillen in ons netwerk zijn kortom erg groot. Maar ik hoop dat de actualisering van de kerndoelen dg ons werk een impuls zal geven: de landelijke ontwikkelingen zullen versterken wat we doen. Gelukkig ontvangen we nu een Comenius-subsidie van twee jaar zodat we verder kunnen met kennisbasis, leeruitkomsten en het ontwikkelen van materialen.’
 

Hoe zit het met digitale geletterdheid aan de Hogeschool Utrecht?
‘Digitale geletterdheid zit in het overgrote deel van ons pabo-curriculum. Niet als apart lesje of met een kennistoets, maar het komt verplicht terug in beroepsproducten van studenten, bijvoorbeeld een presentatie op het digibord bij een vak of een webwandeling. Het instroomniveau varieert, maar er is relatief weinig voorkennis en vaak overschatten studenten zichzelf een beetje – net als leerlingen trouwens. Ze weten wel hoe ze iets moeten posten op hun socials, maar niet waarom ze les moeten geven in dg: “dat kunnen leerlingen toch al?”’
 

Maar dat is dus niet zo?
‘Nee, dg gaat verder dan knoppenvaardigheid. De hele samenleving is gedigitaliseerd. Het is onze taak om leraren af te leveren die leerlingen leren zich daar goed in te redden. 

“Dg is voor mij vooral
leren óver technologie’

Dus we laten studenten oefenen met hele praktische vaardigheden, maar ook nadenken over de vraag: als jij rekenles geeft met het digibord biedt dat ruimte voor interactie met leerlingen, hoe doe je dat? Dg is voor mij vooral leren óver technologie.’


Hoe staat het met dg op andere lerarenopleidingen?
‘Het netwerk heeft 67 leden van verschillende hogescholen en de diversiteit is groot, met name wat betreft de plek van dg in het curriculum. Heel soms scant een collega in den lande bijvoorbeeld nog een papieren methode in om didactiek uit te leggen en wil hij studenten opdragen er “iets” digitaals bij te doen. Maar anno 2023 laat vrijwel iedereen methodes zien via het digibord, vaak staat de methodesoftware op het bord. Dus dan vraag ik die collega: “Kijk eens hoe je je aanpak beter kan laten aansluiten bij de wereld van nu?” Met zo’n scan aan de slag willen is namelijk de wereld ontkennen waarin we leven.

Maar voor de een is het een hele stap om digitale foto’s te versturen en de ander doet alles met robots. Er is geen goed of fout. Dg is geen checklist die je kunt afvinken. Het gaat om een verandering in houding. Vraag jezelf af: besteed ik hier weinig aandacht aan in de les omdat ik het zelf spannend vind, of omdat ik niet precies weet wat het is? Je houding kun je veranderen en voor die knoppenvaardigheid kun je vakspecifieke docenten inschakelen.’

Wil je je aansluiten bij het netwerk? Bezoek de LinkedIn-pagina.

 

DG volgens Mickey
 

Leren over digitale geletterdheid op de Hogeschool Utrecht is gestoeld op 4 pijlers:

A een leerlijn digitale geletterdheid (waaronder mediawijsheid en computational thinking), B hoe zet je technologie in om je onderwijs te verrijken (met T-PACK- model)? Kun je goed omgaan met het digibord? Denk ook na of je de verwerking laat doen in een schriftje of een chromebook en vooral: waarom? Welke keuzes maak je en wat doet dat met je didactiek? C Ook krijgen studenten les in organiseren met ict (denk aan een leerlingdashboard): wat doe je met al die gegevens en hoe bepaal je bijvoorbeeld wat je instructiegroepen zijn, hoe differentieer je? En tot slot, D studenten moeten ook naar de toekomst kijken: waar vinden ze later informatie, als ze er alleen voor staan?

 

Dit artikel verscheen in de OCW-special Digitaal eigenwijs van Didactief, juni 2023. 

Verder lezen

1 Special Digitaal eigenwijs

Click here to revoke the Cookie consent