Nieuws

René Kneyber eerste leraar in Onderwijsraad

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 28-11-2014 Gewijzigd op 02-11-2016
Wiskundeleraar en schrijver René Kneyber wordt een van de nieuwe leden van de Onderwijsraad. Dat is vandaag bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat een docent wordt benoemd in de raad.

Kneyber geeft wiskunde aan vmbo-leerlingen, is auteur van o.a. Orde houden in het voortgezet onderwijs en De Ordegenerator en schrijft regelmatig blogs voor Didactief. Samen met Jelmer Evers schreef hij Het alternatief, over de afrekencultuur in het onderwijs. Daarnaast is Kneyber een van de initiatiefnemers van Samen leren: een manifest met concrete aanbevelingen over hoe het onderwijs beter kan. De Onderwijsraad krijgt er dus een kritische denker bij.

Een andere opvallende naam in de nieuwe raad is die van hoogleraar en onderwijspedagoog Gert Biesta: hij wordt geassocieerd lid en gaat vooral advies geven op het gebied van pedagogiek en lerarenopleidingen. Vorig jaar interviewden wij Biesta over zijn visie op onderwijs.

Ook opmerkelijk: de nieuwe voorzitter, Henriëtte Maassen van den Brink, en het nieuwe raadslid Steven ten Have bekleden op dit moment hoge functies bij Cito. Maassen van den Brink is voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Cito en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Cito B.V; Ten Have is voorzitter van de Raad van Commissarissen en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Op 1 december werd bekend dat zij allebei per 1 januari 2015 hun voorzitterschap neerleggen. Ook de vice-voorzitterschappen zullen ze vanaf die datum niet langer bekleden, liet een woordvoerder van Cito een dag later weten.

De meeste leden van de Onderwijsraad zijn nieuw: van de tien leden zijn er slechts twee herbenoemd. De nieuwe raad wordt benoemd voor de periode 2015-2018.

2 december 2014

Bronvermelding

1 20 jaar ErvaringsGericht Onderwijs
2 20 jaar ErvaringsGericht Onderwijs
3 Interview met Gert Biesta: Pleidooi voor de virtuoze leraar
4 Interview met Gert Biesta: Pleidooi voor de virtuoze leraar

Click here to revoke the Cookie consent