Interview

Ook het mbo leest

Tekst Irène Storm
Gepubliceerd op 04-04-2024 Gewijzigd op 28-03-2024
Leesbevordering is ook op het mbo belangrijk. Hoe krijgen we studenten aan het lezen? Drie leesbevorderaars in het mbo vertellen over hun reis.

Fanny Zandvliet | onderwijsadviseur Taal en Rekenen | Nova College | Haarlem e.o.

‘Studenten kijken uit naar het vaste leesmoment’

‘De meeste studenten hebben weinig interesse in het lezen van fictie. Om ze te motiveren, hebben we een schoolbibliotheek ingericht, zodat studenten kunnen kiezen uit een mooi aanbod boeken. Daarnaast maken we ruimte voor lezen in de lessen. Dat roept eerst weerstand op, want studenten willen liever een vak leren. Maar na een tijdje kijken veel van hen echt uit naar het vaste leesmoment in de week. Met boekenkarren brengen we de boeken naar de klassen. Studenten kiezen een boek uit, waarna iedereen twintig tot dertig minuten leest. Ook de docent. Docenten vinden leesbevordering vaak nog lastig. Daarom hebben we een aantal leescoaches – meestal docenten Nederlands – die als ambassadeurs andere docenten meenemen in de wereld van leesbevordering. Zij laten bijvoorbeeld zien welke werkvormen zij zelf inzetten om studenten aan het lezen te krijgen, wijzen op waardevolle lessenseries en plaatsen boekentips op intranet. Ze organiseren ook samen met de bibliotheek workshops en activiteiten, zoals bezoeken van schrijvers in de school.’

 

Marjolein Kool | beleidsadviseur Onderwijs & Innovatie | ROC Mondriaan | Den Haag | projectleider Heel Den Haag Leest!

‘Enthousiasme bij docenten is heel belangrijk’

‘Voor studenten van de opleiding Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent is fictie lezen een beroepsvaardigheid. Zij moeten straks taal- en leesplezier overbrengen op nieuwe generaties. Maar ik zie het liefst dat élke mbo-student fictie leest: het stimuleert de taalontwikkeling en vergroot hun empathie en kennis van de wereld. Het zou daarom geweldig zijn als, naast docenten Nederlands, ook praktijkdocenten minimaal een kwartier per week van hun lessen reserveren voor vrij lezen. Enthousiasme bij docenten is heel belangrijk. Sommigen stralen zoveel enthousiasme uit over lezen, dat ze echt een rolmodel zijn voor studenten. Zo wil je het hebben. Op die scholen is er ook een nauwe samenwerking met de bibliotheek via de Bibliotheek op school: een leesconsulent komt vier uur per week langs om docenten te adviseren. Laatst hield een school een boekenproeverij voor studenten. Zo breng je het boek op een laagdrempelige manier naar de student toe.’

 

Annemiek Wermink | docent Nederlands en aanjager leesbevorderingsprogramma | Deltion College | Zwolle

‘Het schrijven van een sollicitatiebrief gaat makkelijker’

‘Op het Deltion brengen we in kaart hoeveel aandacht er binnen elke opleiding is voor vrij lezen. Dat gebeurt gelukkig al veel, maar niet iedereen ziet de noodzaak ervan in. Die groep proberen we nu ook te bereiken. Op onze kwaliteitsagenda staat dat we studenten moeten helpen met basisvaardigheden en laaggeletterdheid. Het lezen van boeken draagt daar echt aan bij. In de opleiding Verpleegkunde, waar ik Nederlands doceer, geven we als proef het vak Lezen aan eerstejaarsstudenten. Ze lezen nu twee momenten in de week. Dat werkt heel goed. Studenten lezen nu ook vaker thuis en geven aan dat het lezen ze plezier en rust brengt. Een studente vertelde me laatst dat het schrijven van een sollicitatiebrief makkelijker gaat nu ze vaker leest. Ook de docenten zijn enthousiast; in leerjaar twee komt Lezen weer als vak op het rooster.’

 

Verder lezen

Lees meer over lezen in het mbo via de volgende links:

Handreiking Leesoffensief Heel mbo leest!

Meer lezen, beter in taal - mbo - Stichting Lezen

Heel Den Haag Leest

Tips voor lezen en leesmotivatie in het mbo - Stichting Lezen

Lezen in beeld: infographic over lezen in het mbo - Stichting Lezen

Reeks leesscenario’s: Lezen in het mbo

 

Dit artikel verscheen in de special Het tij keren van de Stichting Lezen in Didactief, april 2024.

Verder lezen

1 Special: het tij keren

Click here to revoke the Cookie consent