Onderzoek

Onderzoek in de pijplijn - April 2016

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 19-04-2016 Gewijzigd op 24-10-2016
Didactief houdt je op de hoogte van nieuwe onderzoeksprojecten op het gebied van onderwijs. Deze maand: rekentoetsen, maatschappijwetenschappen en historisch denken.

Rekentoetsen
Voor leerlingen in vo en mbo met ernstige rekenproblemen (ER) is een aangepast rekenexamen beschikbaar. Deze toets is niet makkelijker dan de reguliere toets, maar een deel van de opgaven is aangepast aan de beperking van de leerlingen. Het Kohnstamm Instituut brengt samen met het Freudenthal Instituut en het ecbo de doelgroep en hun prestaties op de toets in kaart en onderzoekt ze p de ER-rekentoets presteren en onderzoekt of de toets passend is voor deze doelgroep. Doel van dit tweejarige onderzoek is om de aansluiting van de ER-toetsen op de doelgroep verder te verbeteren.

Projectleiders: Joost Meijer, [email protected] en Marieke Buisman, [email protected]


Maatschappijwetenschappen
In 2017 komt er een nieuw examenprogramma voor maatschappijwetenschappen. Leerlingen worden onder meer getoetst op hogere denkvaardigheden. In dit project binnen NRO Kortlopend onderzoek ontwikkelt een netwerk van pilotdocenten maatschappijwetenschappen – van Stedelijk Dalton Lyceum, Johannes Fontanus College, Eemsdeltacollege, Ichthus Lyceum, Stedelijk Gymnasium Nijmegen, Martinuscollege, CSG Reggesteyn en Stanislascollege Westplantsoen - samen met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam een cognitief model, toetstaken en beoordelingsinstrumenten met de bijbehorende ontwerpregels. Deze kunnen benut worden door docenten die straks met het nieuwe examenprogramma gaan werken.

Projectleider: Carla van Boxtel, [email protected]


Historisch denken
Hoe kunnen leerkrachten het historisch redeneren en denken van leerlingen bevorderen op een onderzoekende manier, en zo het vak geschiedenis voor leerlingen relevanter en betekenisvoller maken? In dit project binnen NRO Kortlopend onderzoek werken leerkrachten uit de middenbouw van vijf basisscholen - ABBS de Zuiderzee, Openbare Basisschool Oeboentoe, OBS De Julianaschool, OBS De Klim, Oecumenische Basisschool de Odyssee en bso De Activiteit - samen aan dit vraagstuk. Zij zullen hun eerder ontwikkelde toolkit, met materialen voor het ontwerpen van lesplannen, verder ontwikkelen in een ontwerponderzoek, onder leiding van onderzoekers van de VU.

Projectleider: H.J.M. van Oers, [email protected]

Click here to revoke the Cookie consent