Onderzoek

Nawoord

Tekst Dinand Webbink en Inge de Wolf
Gepubliceerd op 06-09-2016 Gewijzigd op 23-10-2016
Onderwijsvernieuwing komt vaak tot stand op basis van goede ervaringen op enkele scholen of op basis van enthousiaste verhalen uit het buitenland. Maar zijn de vernieuwingen ook echte verbeteringen voor leerlingen en scholen in Nederland?

Met het programma OnderwijsBewijs is een groot aantal vernieuwingen op experimentele wijze tegen het licht gehouden om te kunnen vaststellen of ze ook daadwerkelijk leiden tot beter onderwijs. Deze Special laat zien dat experimenten op scholen goed mogelijk zijn en dat we er veel van kunnen leren. Wat wel en niet werkt en waarom. Experimenten zijn hierdoor bij uitstek geschikt om het onderwijs te verbeteren. Wat werkt kan door collega´s gebruikt worden en geeft richting aan verdere vernieuwingen.

De voorbeelden die we in deze special tonen zijn slechts een greep uit de 37 experimenten in het onderwijs. Het geheel is nog veel gevarieerder (zie www.onderwijsbewijs.nl). Dit laat zien dat er veel mogelijkheden zijn om te experimenteren. En dat er op heel veel onderdelen onderzoeken mogelijk zijn. We hopen dat deze voorbeelden u inspireren om ook op uw school te gaan experimenteren.

Bijzonder aan de meeste experimenten van OnderwijsBewijs is de samenwerking tussen leraren en schoolleiders, wetenschappers en schoolbegeleiders/adviseurs. De meest succesvolle experimenten waren experimenten waarin zij samenwerkten en ieder hun eigen expertise inbrachten. Leraren en schoolleiders dachten er mee over de vernieuwing en de vertaling naar hun les, wetenschappers bedachten een experimentele opzet en toetsten de effecten en schooladviseurs begeleidden het onderzoek. Dergelijke samenwerking loont en zou meer moeten gebeuren in het onderwijs.

Opvallend is verder dat er uit alle experimenten veel geleerd is over wat wel en niet werkt in het onderwijs. Soms vielen de resultaten tegen en bleek een vernieuwing niet effectief. Of zat een enthousiaste leraar of school in de controlegroep. Ook in al deze gevallen was de nieuw opgedane kennis en het nieuwe netwerk vaak zo relevant dat iedereen er wat aan had.
Het profijt geldt in het bijzonder voor de leerlingen. De experimenten leren ons van welke vernieuwingen zij het meest profiteren. Leerlingen hebben niet voldoende aan goede bedoelingen. Ze verdienen vernieuwingen waardoor ze met meer plezier naar school gaan en zich beter ontwikkelen. We hopen dat u enthousiast bent geworden om bij deze vernieuwingen te experimenteren.

Dit artikel is verschenen in de Didactief-special OnderwijsBewijs (december 2014). Deze special is gemaakt in opdracht en met een financiële bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

Bronvermelding

1 OnderwijsBewijs

Click here to revoke the Cookie consent