Onderzoek

Meet uw ouderbetrokkenheid

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 26-02-2013 Gewijzigd op 11-11-2019
Beeld Human Touch Photography
Op basis van eerder onderzoek heeft de Harvard Graduate School of Education een vragenlijst ontwikkeld waarmee scholen de ouderbetrokkenheid kunnen meten.

Hoe meer ouders betrokken zijn bij school, hoe beter leerlingen presteren en hoe meer ze zich op school thuis voelen, bleek al uit eerder Harvard-onderzoek. Scholen kunnen hun effectiviteit vergroten door ouders meer en beter te betrekken bij de school. Dat begint met het stellen van goede vragen, aldus de Amerikaanse onderzoekers onder leiding van Gehlbach.

Ze ontwikkelden een vragenlijst waarmee scholen de relatie tussen ouders en school in kaart kunnen brengen. De vragenlijst bestaat uit maar liefst 71 vragen die samen de zeven items beslaan die blijkens onderzoek belangrijk zijn voor ouderbetrokkenheid: ouderlijke steun, kindgedrag, betrokkenheid van ouders, zelfvertrouwen van ouders over hun vermogen hun kind te kunnen ondersteunen, schoolklimaat, kijk van ouders op hun eigen rol en die van leraren. De lijst bevat bijvoorbeeld vragen als: hoe vaak spreekt u een leraar van school? Bent u op de hoogte van hoe uw kind het sociaal doet op school? Wie is er primair verantwoordelijk voor dat uw kind zijn best doet op school: de ouders of de leraren? 

Organisaties en scholen kunnen die items eruit lichten die zij van belang vinden. Binnen een gekozen item wordt wel aangeraden alle vragen te gebruiken. Daarnaast kunnen scholen extra vragen toevoegen uit een vragenbank en tips krijgen voor het formuleren van eigen vragen.

De vragenlijst is gratis beschikbaar via SurveyMonkey.

Dit artikel verscheen in de rubriek 'onderzoek kort' in Didactief, maart 2013.

Click here to revoke the Cookie consent