Onderzoek

Kort & Goed: datagebruik door leraren

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 24-01-2018 Gewijzigd op 19-02-2020
Opbrengstgericht werken en datagebruik komen in de klas nog te weinig uit de verf. Helpt het om leraren hierin te trainen?

De bevindingen

Bij opbrengstgericht werken (OGW) analyseer je eerst data. Maar wat doe je vervolgens in je klas met de inzichten? De Universiteit Twente ontwikkelde de Focus-IV-training en testte die uit bij leerkrachten van groep 6 op zestig basisscholen. Zij kregen gedurende één schooljaar training en persoonlijke coaching bij differentiatie in de rekenles. Hun zelfvertrouwen (efficacy) ging er blijvend op vooruit en ze lieten meer differentiatievaardigheden zien. Leerlingen uit de verlengde instructiegroep haalden significant hogere scores. De nadruk in de training lag vooralsnog op deze leerlingen, maar naarmate de leraar bekwamer wordt, stijgen naar verwachting de scores van alle leerlingen.

Tips voor leraren

OGW betekent dat je instructie afstemt op wat een leerling nodig heeft. Daar kom je achter door data (huiswerk, toetsuitslagen, LVS) te analyseren en die te combineren met wat je al weet. Formuleer vervolgens voor elk kind realistische en meetbare doelen, zoals: binnen acht weken heeft hij alle tafels onder de knie. Houd niveaugroepen dynamisch: sluit een kind niet op in een bepaalde groep. Vertel aan het begin van elke les wat leerlingen gaan leren en evalueer samen of dit lesdoel is behaald. Heb je nog moeite met orde houden? Werk dan eerst daaraan en waag je daarna aan differentiëren. Vraag hulp aan je collega’s of volg samen een training.

Emmelien van der Scheer, Data-Based Decision Making Put to the Test. Proefschrift Universiteit Twente, 2016/OCW-programma Onderwijs Bewijs.

Dit artikel verscheen in Didactief, januari/februari 2018.

Verder lezen

1 Maak leraren vertrouwd met data

Click here to revoke the Cookie consent