Interview

Leren door (mee)kijken

Tekst Ans Compaijen
Gepubliceerd op 06-12-2017 Gewijzigd op 14-12-2017
Acht schoolbesturen zijn gestart met het driejarig project ‘Kom kijken in de klas’. De aanpak stimuleert onderwijspersoneel bij elkaar in de klas te kijken. Hoe zijn de ervaringen tot nu toe bij de SKPO in Eindhoven?

Het beste onderwijs voor elk kind: deskundige begeleiding van leraren is hiervoor onmisbaar. Daarom is het Arbeidsmarktplatform PO samen met Wim van de Grift het project ‘Kom kijken in de klas’ gestart. Daarmee worden de professionele vaardigheden van leraren versterkt, een open leercultuur gestimuleerd én uitval voorkomen.Door observeren, diagnosticeren van de zone van naaste ontwikkeling en coaching groeien zij in hun vaardigheden.
De SKPO Eindhoven is een van de deelnemers. Het project heet bij hen: ‘Beste begeleiding leraren’, een naam die al op de scholen gangbaar was. Drie vragen aan projectleider Rian van der Wegen.

Waarom doet de SKPO mee?

‘Het project raakt het vakmanschap van leraren en daarmee hun passie. De kernwaardes van onze stichting zijn: vertrouwen en professionele ruimte bieden aan leraren die eigenaar zijn van hun vakmanschap. Of je nu kort of lang les geeft, iedere professional wil voor een uitdaging staan en er valt altijd wel iets (bij) te leren. Wij zijn ervan overtuigd dat je blijven ontwikkelen heel bevredigend is voor mensen. Door een open leercultuur na te streven, durf je je voortdurend af te vragen hoe je het beste uit kinderen kunt halen. Je verhoogt ook het werkplezier en je voorkomt uitval.’

Welke aanpak hanteren jullie voor observeren, diagnosticeren en coaching?

‘Wij hebben nu tweemaal een groep van 30 medewerkers opgeleid tot observator, van ib’er tot leraar en schoolleider. Zij observeren lessen van anderen op vrijwillige basis. Ze verwerken hun observaties in het ICALT-formulier voor de diagnose van de zone van naaste ontwikkeling. Hieruit blijkt wat de pedagogisch-didactische kracht van iemand is en wat hij verder kan ontwikkelen. Het fijne is dat uit het formulier handelingssuggesties rollen waar de leraar zelf mee aan de slag gaat, zoals: bied slimme leerlingen meer maatwerk, stel deze leerlingen andersoortige vragen.
Wij geloven in het eigen vakmanschap en in een open leercultuur. De leraar is daarom eigenaar van zijn leerproces en kan bij iedereen terecht. Je kunt bijvoorbeeld een collega vragen om samen een les voor te bereiden. Na een half jaar komt de observator opnieuw in de klas kijken en vult weer het ICALT-formulier in. Zo weet de leraar of hij is doorgegroeid en krijgt hij ook weer nieuwe feedback.’

Hoe reageren leraren op de aanpak?

‘De leraren herkennen zich vaak in de zone van de naaste ontwikkeling en voelen zich weer uitgedaagd. Ze groeien liever dan ieder jaar te horen dat ze het goed doen. Laatst hoorde ik een observerende schoolleider zeggen dat hij zelf ook leert van het ICALTformulier. Het verbreedde zijn blik op goed onderwijs. De methode leert je objectief naar jezelf en anderen te kijken, los van je eigen mening. Dat maakt de leeromgeving zowel veilig als dynamisch.’

Naar een open leercultuur
Leraren en andere collega’s die leraren gedurende twee jaar periodiek observeren en coachen. Het project ‘Kom kijken in de klas’ stimuleert een open leercultuur waarin onderwijspersoneel ermee vertrouwd raakt om in de klas te komen kijken, feedback te geven en elkaar te ondersteunen. Meer informatie op:
http://tinyurl.com/Kijken-in-de-klas.

Dit artikel verscheen in de special 'Leraren: We hebben ze hard nodig'. Deze special is gemaakt in opdracht en met financiële bijdrage van het Arbeidsmarktplatform PO, expertisecentrum op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, van en voor werkgevers en werknemers. 

Verder lezen

1 Leraren, we hebben ze hard nodig!

Click here to revoke the Cookie consent