Onderzoek

Leesproblemen: faits divers

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 08-07-2014 Gewijzigd op 20-01-2017
     

3 tips voor effectieve feedback bij lezen

1. Reageer niet direct op een leesfout, maar wacht (aan het eind van de zin) ongeveer vijf seconden en geef de leerling de kans zichzelf te verbeteren.

2. Stel een vraag of geef een hint.

1. Algemeen: 'Lees die zin nog eens'.

2. Specifiek: 'Kijk nog eens even naar dit woord'.

3. Prijs de leerling na het goed lezen van een zin en na het verbeteren van een leesfout.

Bron: Struiksma, A. J. C. (2003). Lezen gaat voor. Amsterdam: VU uitgeverij.
 

 

 


Ongeveer 10% van alle leerlingen in het basisonderwijs heeft leesproblemen. Bij 4% van alle kinderen zijn de problemen zó ernstig en hardnekkig dat sprake is van dyslexie.
 

 

 


Taalimpuls in 020

Om het taalgebruik bij kinderen te bevorderen, zijn didactische kennis en vaardigheden belangrijk. Amsterdam ondersteunt daarom het project Taal en VVE van de ondersteuningsunit VVE gemeente Amsterdam en de Stuurgroep Succesvolle Schoolloopbaan. Het traject moet zorgen voor een krachtige impuls van de taalontwikkeling in Amsterdam. Het project, uitgevoerd door Het ABC en het Centrum voor Nascholing Amsterdam, bestaat o.a. uit: een intake, introductiebijeenkomst met leidsters, leraren en leidinggevenden, observaties in de groep, individuele coaching met flipcamera, evaluatie. Ook zijn er op woensdagmiddag en vrijdagochtend workshops voor leraren bij Het ABC op de Baarsjesweg.
Meer informatie via: Sandra Siere, [email protected]
 

 

 


Wall of fame

Het is goed voor het zelfvertrouwen van dyslectische leerlingen om te vertellen dat hun verstand op precies dezelfde manier werkt als dat van beroemde (soms geniale) geesten. Een top 5:
1. Bill Gates
2. Jacques Vriens
3. John F. Kennedy
4. Wubbo Ockels
5. Jan des Bouvrie

Kijk voor de gehele wall of famous dyslectici op: dyslexieweb.nl of: dyslexicon.nl
 

 

 


Het juiste boek?

Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind? Voor ouders is het soms lastig te bepalen op welk niveau hun kind leest of zou moeten lezen. Ook kan het verwarrend zijn dat de leesniveaus op nieuwe boeken niet meer worden aangeduid met 9, maar 12 AVI-niveaus. Deze sluiten beter aan bij de groepen van het basisonderwijs. Een heldere uitleg over het nieuwe AVI-systeem en hoe ouders een boekje kunnen kiezen voor hun kind staat in de informatiefolder 'Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind? De AVI-niveaus zijn veranderd. Wat nu?'

www.lexima.nl

 

 

 


Positive Dyslexia

Dyslectisch zijn is voor de meeste leerlingen een serieus probleem. Toch hebben leerlingen met dyslexie ook veel positieve kenmerken. Enkele veel voorkomende eigenschappen zijn:

Goed in plannen: Omdat ze moeten leren omgaan met dyslexie moeten ze aan veel taken eerder beginnen en ontwikkelen ze planningsgedrag dat ze ook elders kunnen inzetten.

Doorzettingsvermogen: Ook het volhardingsvermogen, het blijven doorgaan met opdrachten, is vaak sterk ontwikkeld.

 

 

Spel spelen

Wat kan een leraar of remedial teacher doen bij leesproblemen en op welke faciliteiten heeft een kind met dyslexie recht? Met het Dyslexiespel krijg je op een leuke manier inzicht in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Het spel stimuleert het protocol in te zetten als hulpmiddel. Uiteindelijk doel is om het gesprek op gang te brengen over de inrichting van het lees- en spellingsonderwijs in de eigen schoolomgeving, bijvoorbeeld tijdens een intervisiebijeenkomst.

Duur spel 3 uur

Doelgroep leraren, intern begeleiders en taalcoördinatoren

Focus groep 2 en 3

Kosten € 550 per schoolteam (inclusief begeleiding door een adviseur van Het ABC).

[email protected]

 

 


Boekentip: 'Remiediel tietsing'

Ward wordt door meneer Fred voortdurend de gang op gestuurd. Met schrijven draait hij woorden om en hij knoeit in zijn schrift. Ook kan hij niet lang stil zitten. De andere kinderen pesten hem; alleen Lisa niet. Zij weet ook dat Ward 'hartstikke goed in stroom is'. Als ook de 'remiediel tietsing' van juffrouw Marion niet helpt, wordt Wards grootste angst bewaarheid: hij moet naar een 'domme-kinderen-school'. Maar na een bezoekdag ziet ook Ward in dat zo'n speciale school voor hem dé oplossing is. In veertien korte hoofdstukken schetst Vriens op levensechte (en geruststellende) wijze de belevings- en gedachtenwereld van een onhandelbaar (en dyslectisch) kind.

Titel Ga jij maar op de gang!

Schrijver Jacques Vriens

ISBN 9026996373

Doelgroep voorlezen aan leerlingen vanaf zes jaar.

 

Tekst: Paulien de Jong

Beeld: Shutterstock


Dit artikel is verschenen in de Didactief-special Leesproblemen (juni 2014). Deze special is gemaakt in opdracht en met financiële bijdrage van de Universiteit van Amsterdam, Lexima en expertisecentrum Het ABC.

Click here to revoke the Cookie consent