Nieuws

Faits divers: excellent onderwijs

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 30-05-2012 Gewijzigd op 20-01-2017
Wat zijn de nieuwtjes rondom excellent onderwijs?

Academische opleidingsschool

De schoolbesturen MarCanT en Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) gaan samen met Hogeschool Edith Stein/OCT uit Hengelo door met de academische opleidingsschool. Het ministerie van OCW heeft voor twee jaar subsidie toegekend. Hierbij gaat het om zes basisscholen: De Regenboog in Borne, De Rank in Hengelo en Stapvoorde, De Weier, Roets en Oosteres uit Almelo.

Op academische basisscholen staat onderzoek in het kader van schoolontwikkeling hoog in het vaandel. Leraren voeren zelfstandig of in onderzoeksgroepen, bestaande uit leraren van de school en studenten van Hogeschool Edith Stein (HES), onderzoek uit naar de speerpunten van de school. Ze gaan samen met hun lerarenopleiders en mentoren op onderzoek uit en worden begeleid door masters, onder andere opgeleid in de opleiding Leren en Innoveren aan de Hogeschool Edith Stein. Voor pabo-studenten zijn academische opleidingsscholen kwalitatief uitdagende stageplekken. Er zijn in deze samenwerking diverse leermiddelen ontwikkeld die worden gebruikt in de betrokken scholen.

Zie ook pagina 10 van deze special.

elk kind een lezerEen nieuwe Vernooy!

Er is weer een nieuwe Kees Vernooy! Al jaren geldt Kees Vernooy, lector doorlopende leerlijnen aan Hogeschool Edith Stein, als een autoriteit als het gaat om leren lezen. Met succes hamert hij op het gebruik van wetenschappelijk bewezen methoden voor leesonderwijs. Zijn mantra: iedereen kan goed leren lezen, als we er met z’n allen maar genoeg moeite voor doen. Behalve in presentaties en workshops draagt Vernooy zijn boodschap ook uit in diverse boeken. Dit voorjaar verschijnt Elk kind een lezer bij uitgeverij Garant. Praktijkgericht, maar op wetenschappelijke kennis gebaseerd en met name bedoeld om de risicolezers verder te helpen.

Kees Vernooy, Elk kind een lezer, uitgeverij Garant, 2012.

Lekker werken

‘Ik had eigenlijk nooit zo nagedacht hoe ik mezelf op school zag in die laatste periode van mijn loopbaan. In het onderwijs ga je eigenlijk altijd in één streep door’, aldus een docent in Carmel Magazine, pratend over Goed Werknemerschap verdient Goed Werkgeverschap (GWGW). In dit project onderzoeken docenten samen met hun leidinggevenden in dialoogsessies hoe hun werk aantrekkelijker kan worden. GWGW is onderverdeeld in verschillende deelprojecten: zo is er een ontmoetingsproject voor startende docenten en een voor 50-plussers (waaraan bovenstaande docent meedeed). Ook is er aandacht voor leiderschap, carrièremogelijkheden en ondernemerschap. Een van de conclusies van het project is dat docenten en ondersteuners graag willen ontwikkelen en innoveren maar tegen het rooster aanlopen en het functiebouwwerk. GWGW wordt begeleid door onder andere Expertis Onderwijsadviseurs.

Meer informatie www.expertis.nl/carmel

Geheim

Het geheim uit het Oosten. Nee, dan gaat het niet om mirre en wierook, maar om een aardig boekje dat u gratis kunt aanvragen bij Expertis. Centraal staat de Dr. Schaepmanstichting, een scholengroep in het oosten van het land. Leden van het college van bestuur, directeuren en leerkrachten vertellen hoe zij samen boeiend, effectief en opbrengstgericht werken implementeerden. En daarmee hun onderwijs verbeterden. Na elk hoofdstuk zijn vragen en opdrachten geformuleerd die een goed begin vormen voor een teamvergadering. Aanvragen dus, dat boekje.

Het geheim van het oosten, uitgave Expertis, www.expertis.nl

Dit artikel is onderdeel van de special 'Excellent' (mei 2012), medegefinancierd door Expertis.

Verder lezen

1 Excellent

Click here to revoke the Cookie consent