Nieuws

Leerplan op de schop

Tekst Filip Bloem
Gepubliceerd op 11-06-2013 Gewijzigd op 26-07-2017
Beeld shutterstock
Het is als de doos van Pandora: scholen die aan hun leerplan beginnen te sleutelen weten niet altijd wat ze zich op de hals halen. Gerichte ondersteuning biedt houvast.

'Je curriculum scherp in beeld krijgen' dat is het eerste wat Job Kooi, afdelingsleider mavo-htl op het Edison College in Apeldoorn, collega's zou aanraden die net als hij met het leerplan aan de slag gaan. Het Edison College begon drie jaar geleden met htl, een aparte zesjarige leerroute voor de theoretische leerweg van het vmbo en havo. Het onderwijs is op havo-niveau, maar de eerste drie jaar worden uitgesmeerd over vier en afgesloten met een vmbo-tl eindexamen. Daarna volgen de laatste twee jaar havo. Kooi: ‘Vroeger redden relatief veel van onze leerlingen met een gemengd havo/vmbo-tl-advies de havo uiteindelijk niet. Door een stap langzamer te gaan en voor de kernvakken extra lesuren te bieden, houden we ze aan boord.’

Maatwerk     

Het ontwikkelen van deze speciale leerroute kostte ruim een jaar. Per vak werd een koppel gevormd van een vmbo-tl- en een havo-docent die de lesstof naast elkaar legden. Geen makkelijke klus. Kooi: ‘Veel mensen denken dat je met drie jaar havo zo vmbo-tl eindexamen kunt doen, maar dat is niet zo. Er komen gewoon andere onderwerpen aan bod. Bij wiskunde en de talen gaat het meestal goed, maar bijvoorbeeld briefschrijven zit op het vmbo-tl wel in het programma en op de havo niet’. En er moest ook gelet worden op zaken als de aansluiting met het mbo, voor de leerlingen die toch niet doorstromen naar de havo.Het was dus passen en meten om alles kloppend te krijgen. De betrokken docenten kregen extra uren en trainingen. Ondersteuning kwam ook van SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, dat voor documentatie zorgde waarin de leerdoelen en eindtermen per schooltype overzichtelijk waren weergegeven. Lieke Meijs van SLO: ‘De laatste jaren wordt er zoveel nadruk op prestaties gelegd, vooral als het om taal en rekenen gaat, dat scholen benauwd raken om te experimenteren. Dat is zonde.’ Want er valt veel winst te boeken. Kooi: ‘Dit was een arbeidsintensief project, maar wij kunnen onze leerlingen nu wel beter bedienen.’

Keurslijf

In het verlengde van de op het Edison College gebruikte documentatie ontwikkelde SLO de onlangs gelanceerde website Leerplan in Beeld, waarop alle kerndoelen en eindtermen, tussendoelen en keuzeruimte voor het basis- en voortgezet onderwijs op een rijtje staan, uitgesplitst per schooltype. Die informatie is niet alleen handig voor scholen die nieuwe leerroutes willen maken zoals het Edison College van Job Kooi, maar ook voor scholen die bijvoorbeeld de aansluiting tussen onder- en bovenbouw willen verbeteren. Of voor scholen die op zoek zijn naar ruimte in hun lesprogramma voor speciale projecten. Want leg je gangbare schoolboeken naast de meetlat van Leerplan in Beeld, dan blijken die vaak meer onderwerpen dan de verplichte lesstof aan te bieden. Meijs: ‘Om los te komen van het keurslijf van het lesboek is het belangrijk om te weten welke keuzeruimte er is in het curriculum. Leerplan in beeld kan helpen de overbodige stof te lokaliseren.’

Dit artikel verscheen in de rubriek Leerplan in Didactief, juni 2013.

Click here to revoke the Cookie consent