Onderzoek

Laat leerlingen kleuters voorlezen

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 21-06-2010 Gewijzigd op 29-09-2017
Beeld Frits Dijcks
Leesplezier verdient een expliciete plaats in het leesbeleid van basisscholen. Zo kan ontlezing worden tegengegaan, betogen Vlaamse onderzoekers tijdens de ORD.

Voorlezen als leesbevordering is bekend. Maar doorgaans denkt men dan aan kinderen die worden voorgelezen, niet aan kinderen die zelf voorlezen. Dat laatste is nou net de inzet van het Vlaamse leesbevorderingsprogramma Voorleeskriebels. Daarbij lezen oudere leerlingen prentenboeken voor aan kleuters. Annick De Vylder en Peter van Peteghem van de Universiteit van Antwerpen onderzochten de effecten van dit programma in het zesde leerjaar (groep 8). In totaal namen 320 leerlingen uit zeventien verschillende klassen deel aan het onderzoek. Negen klassen vormden de experimentele groep. Zij leerden interactief voorlezen en gingen vier weken lang voorlezen uit een prentenboek dat ze vooraf voorbereidden. 

Gemiddeld blijken alle leerlingen positief te scoren op leesplezier, al stelden de onderzoekers gedurende het onderzoek wel een daling vast. Het voorleesprogramma vergroot dus niet het leesplezier, maar remt de daling: de leerlingen uit de experimentele groep vertonen een significant minder sterke daling in leesplezier dan leerlingen uit de controlegroep. 

De onderzoekers onderzochten ook variabelen voor leesplezier. Thuistaal of opleidingsniveau van de moeder blijken nauwelijks van invloed. Sekse daarentegen wel: meisjes vinden lezen doorgaans leuker dan jongens. Overigens is de daling in leesplezier voor beide seksen gelijk. Dat geldt niet voor de factor leesomgeving: een positieve leesomgeving leidt niet alleen tot meer leesplezier, maar dempt ook de daling in dat plezier. De onderzoekers noemen de systematische daling van de score op leesplezier in de loop van het onderzoek opmerkelijk: Het lijkt erop dat de ontlezing die zo typisch is voor leerlingen van de middelbare school, hier al aan de gang is. Hun belangrijkste aanbeveling luidt dan ook dat basisscholen in hun leesbeleid expliciet aandacht dienen te besteden aan leesplezier. ‘Ons onderzoek toont het belang aan van positieve leeservaringen in de strijd tegen afhaakgedrag.’ 

Voor meer informatie: Annick De Vylder, E [email protected]

Click here to revoke the Cookie consent