Onderzoek

Kort & Goed: ouders en passend onderwijs

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 09-09-2015 Gewijzigd op 25-10-2016
Els Kuiper, Liselotte Dikkers, Yolande Emmelot en Guuske Ledoux, Tevredenheid van ouders voor de start van passend onderwijs. Te downloaden op www.kohnstamminstituut.uva.nl.

De vraag

In opdracht van NRO is gemeten hoe tevreden ouders waren over leerlingenzorg vóór de invoering van passend onderwijs. Dit onderzoek is een van de vijf nulmetingen binnen een evaluatieonderzoek naar passend onderwijs.

De bevindingen

Alle ouders – met en zonder kind met ondersteuningsbehoefte – zijn goed te spreken over de communicatie, informatievoorziening en de relatie met de school. Ze weten bij wie ze terecht kunnen met vragen en voelen zich serieus genomen. Ouders van kinderen met extra ondersteuning zijn doorgaans ook tevreden over de signalering, de feitelijke ondersteuning en schoolkeuze. Ze ondervinden weinig problemen om hun kind op een reguliere school in te schrijven. Dat ouders moeten shoppen om hun kind geplaatst te krijgen, komt wel voor, maar niet vaak. 'Indicatie-ouders' in zowel het speciaal als regulier onderwijs blijken tevredener dan 'gewone' ouders. Ze hebben vaker contact met en ondersteuning van school. Een meerderheid van alle ouders vindt het goed dat medeleerlingen van hun kind extra ondersteuning in de klas krijgen. Een klein aantal ouders is bang dat dit ten koste gaat van hun eigen kind (5,7%) of van de sfeer in de klas (2,2%).

Tips voor scholen

Een minderheid van de ouders (15-30%) is minder tevreden. Er valt vooral winst te behalen in tijdige signalering: neem op tijd contact op als er iets is met een kind en geef ouders duidelijke en gerichte informatie over wat er precies aan de hand is en welke ondersteuning mogelijk is. Een algemene tip: vergeet niet de ouders van kinderen die geen ondersteuning behoeven. Ook zij willen graag goed contact met de school.

Dit artikel is verschenen in de rubriek Onderzoek Kort van Didactief (september 2015).

 

Click here to revoke the Cookie consent