Onderzoek

Kort & Goed: Differentiatie in de rekenles

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 05-09-2016 Gewijzigd op 19-07-2017
Hoe kun je mbo-docenten leren differentiëren in de rekenlessen? En heeft dit effect op de prestaties en motivatie van studenten?  

De bevindingen

De pilots met de rekentoets in het mbo tonen grote niveauverschillen onder studenten. Lastig, want differentiatie is geen sterk punt van rekendocenten in het mbo. Binnen dit onderzoek kregen dertig rekendocenten van twee ROC’s een cursus waarin ze leerden risicoleerlingen op te sporen en hen met verlengde en intensieve instructie bij te spijkeren, en waarin ze samen lesactiviteiten ontwierpen. De cursus maakte hen bewuster van de noodzaak om te differentiëren, maar ze lieten dat in hun lespraktijk nog niet zien. Ze bleken te worstelen met het efficiënt organiseren van de les en het structureren van instructie, ‘basale docentvaardigheden’ aldus de onderzoekers zonder welke je ‘een complexere vaardigheid als differentiëren’ wel kunt vergeten. Dat de didactiek nog niet altijd op orde is, bleek ook al uit de JOB-Rekentour (2015): studenten vragen onder meer om meer orde in de klas, meer klassikale uitleg en meer individuele aandacht. Over de mening, motivatie en prestaties van studenten vielen in het NRO-onderzoek geen conclusies te trekken wegens te weinig (goed) ingevulde vragenlijsten.

Tips voor scholen en onderzoekers

Nascholing dicht bij de eigen onderwijspraktijk werkt het beste, evenals het samen met collega’s ontwerpen van lesactiviteiten. Leraren die er zelf mee aan de slag willen: het cursusmateriaal van de nascholing en de lesplannen van deelnemers staan online - zie fisme.science.uu.nl/mbo/rekenen/nro/
Tips voor onderzoekers: vanwege de schaalgrootte van een ROC is planning heel belangrijk. Maak afspraken met een intern contactpersoon en maak deze verantwoordelijk voor het afnemen en verzamelen van vragenlijsten bij studenten. 

Evelyn Kroesbergen, Giel Hanraets, Anne Hoekstra, Vincent Jonker & Monica Wijers, Differentiatie in de rekenles in het mbo. Universiteit Utrecht / Praktijkgericht onderzoek NRO, 2016. 

Bronvermelding

1 Differentiatie in de rekenles in het mbo

Click here to revoke the Cookie consent