Onderzoek

Jongens niet beter af met man voor de klas

Tekst Luutje Niemantsverdriet
Gepubliceerd op 02-10-2012 Gewijzigd op 20-12-2017
Beeld Frits Dijcks
Mannelijke leerkrachten hebben niet automatisch meer begrip voor ‘jongensgedrag’ in de klas dan hun vrouwelijke collega’s. Sterker nog, vrouwen op de basisschool hebben een betere relatie met de leerlingen, zowel met de jongens als met de meisjes.

Het Amsterdamse onderzoek is een opsteker voor de vrouwen voor de klas. Zij krijgen altijd te horen dat ze het voor de jongens niet goed genoeg doen en dat er daarom meer mannen zouden moeten komen in het onderwijs. Dat blijkt dus niet waar, aldus Jantine Spilt, ontwikkelingspsycholoog aan de Vrije Universiteit. Samen met collega’s van de Universiteit van Amsterdam onderzocht zij de kwaliteit van de persoonlijke relatie van leerkrachten (m/v) met hun leerlingen in groep 3 tot en met 8. Die relatie is van grote invloed op het leren en de verdere schoolloopbaan van de leerling. Bij het onderzoek waren relatief veel mannen betrokken en de onderzoekers wilden weten of die deze met jongens net zo’n goede relatie hebben als vrouwelijke leerkrachten met meisjes. Dat blijkt niet het geval. Vrouwen blijken een warmere relatie te hebben met hun leerlingen (m/v) dan hun mannelijke collega’s. Beide geslachten hebben meer moeite met jongens dan met meisjes. Mannen misschien zelfs nog iets meer. Zij hebben iets vaker een conflictueuze relatie met jongens dan vrouwen. De onderzoekers denken dat dit komt door het mannelijk streven naar autonomie en dominantie. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar het kan juist tussen een mannelijke leerkracht en een jongen botsen. Wel is conflict een voorspeller van problemen op school, aldus Spilt, en dat maakt het ook weer zorgelijk.

Vrouwen voor de klas zijn dus zeker niet slechter voor jongens. Wel wordt op school ‘vrouwelijk’ gedrag als geconcentreerd luisteren en samenwerken meer gewaardeerd dan typisch ‘jongensgedrag’ als de competitie aangaan en geldingsdrang. Leerkrachten (m/v) zouden kritisch bij zichzelf kunnen nagaan hoe ze hun relatie met jongens kunnen verbeteren en jongens het gevoel geven ‘gekend’ te zijn. 

Spilt, J.L., Koomen, H.M.Y., & Jak, S.  Are boys better off with male and girls with female teachers? Journal of School Psychology, 50(3), 363-378. 

Dit artikel verscheen in Didactief, oktober 2012.

Click here to revoke the Cookie consent