Nieuws

Jaarverslag GCBO roept vragen op

Tekst Masja Lebouille
Gepubliceerd op 01-10-2020 Gewijzigd op 01-10-2020
Steeds meer ouders uiten hun onvrede over passend onderwijs op bijzondere scholen, stelt stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs in zijn jaarverslag. Maar ze kan Didactief geen precieze cijfers geven.

In het jaarverslag van 2019 schrijft voorzitter Simon Steen (oud algemeen directeur Vereniging Algemeen Bijzondere Scholen VBS) over een ‘significante stijging’ in klachten over passend onderwijs. Maar een blik op de cijfers vertelt dat van de 246 behandelde klachten er 44 in deze categorie vallen, terwijl dat er in 2018 nog 46 waren. Waar zit dan precies die stijging? ‘Die heeft met deelklachten te maken,’ schrijft een woordvoerder in een schriftelijke reactie. ‘Dus in een klacht over pedagogische begeleiding zit ook een stukje passend onderwijs.’ Merkwaardig genoeg kan GCBO niet zeggen om hoeveel deelklachten passend onderwijs het precies gaat, en hoe groot de stijging precies is. Dat blijft ook onduidelijk na het stellen van aanvullende vragen. Het zet aan het denken over de administratie - en wellicht transparantie - van GCBO.

Terug naar de inhoud van het verslag: waar waren ouders precies ontevreden over? Vooral over de ondersteuning en begeleiding van hun kind, concludeert de stichting.

 

 

Foto: Wilbert van Woensel 


Andere klachten hadden te maken met het schorsen of verwijderen van een leerling, omdat de school zei handelingsverlegen te zijn. Verstoorde communicatie was in veel gevallen het probleem. Wanneer scholen de juiste zorg niet konden bieden, kwamen zij soms lijnrecht tegenover de ouders te staan. Daarbij volgden ze niet altijd de juiste procedures voor passend onderwijs. Zo maakten sommige scholen het afgelopen jaar geen Ontwikkelingsperspectief (OPP) voor een zorgleerling, terwijl zo’n plan van aanpak volgens GCBO cruciaal is om het gesprek met ouders aan te gaan en de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ook hielden sommige directies zich het afgelopen jaar niet aan de schorsings- of verwijderingsregels, zoals de zorgplicht. Meerdere scholen verwijderden leerlingen voor wie nog geen passende, nieuwe plek was gevonden.
 

Onder druk

Hoe komt het dat het aantal (deel)klachten over passend onderwijs is toegenomen? Daar heeft het GCBO verklaringen voor. Veel van de beklaagde scholen kampten in 2019 met een tekort aan gekwalificeerd personeel, wat passend onderwijs onder druk zette. Ook was het samenwerkingsverband niet altijd ondersteunend bij het doorverwijzen van leerlingen naar het speciaal onderwijs. Dit komt volgens de stichting omdat samenwerkingsverbanden heel divers opereren, afhankelijk van hoe de regio’s dit hebben georganiseerd. Een samenwerkingsverband met een breder budget kan meer expertise inhuren en de regie nemen in het ondersteunen van scholen en leerlingen. ‘Als een samenwerkingsverband dit niet heeft, zien we dat dit vaker van scholen zelf verwacht wordt,’ schrijft het GCBO aan Didactief. En dan gaat de ondersteuning vaker mis.                                                                                                 
                                                                             Foto: Wilbert van Woensel 

Andere klachten in 2019 gingen over schoolorganisatie (69), beoordeling, plaatsing en bevordering van leerlingen (51), sancties tegen leerlingen (22), veiligheid op school (50) en arbeidsrechtelijke en overige klachten (10). Een aantal van deze klachten gingen deels over passend onderwijs, maar hoeveel precies blijft gissen.

Lees ook het artikel over de Geschillencommissie passend onderwijs, die in 2019 aanzienlijk meer geschillen behandelde dan in 2018. of bekijk ons dossier passend onderwijs.
 

Bij GCBO zijn 760 schoolbesturen aangesloten, waaronder 3.681 scholen met in totaal 1.202.662 leerlingen. Het gaat om scholen voor algemeen bijzonder, christelijk, katholiek, gereformeerd en reformatorisch onderwijs. Zowel leerlingen, ouders, docenten, directeuren en schoolbestuurders kunnen bij de GCBO terecht. In 2019 kwamen er 435 klachten binnen, waarvan er 246 werden behandeld.

 

Jaarverslag 2019 Landelijke Klachtencommissies Bijzonder Onderwijs, mei 2020. 

 

Click here to revoke the Cookie consent