Nieuws

Inspectie weer op vingers getikt

Tekst Wouter Havinga
Gepubliceerd op 09-06-2022 Gewijzigd op 09-06-2022
El Amal, de stichting achter islamitische basisschool Al Islaah in Harderwijk die zich verzette tegen een inspectierapport, is op 25 mei 2022 in het gelijk gesteld door de Raad van State.

Het verhaal gaat maar liefst veertien jaar terug. De Inspectie beoordeelde de Harderwijkse basisschool Al Islaah al in 2008 als ‘zeer zwak’. Acht jaar later sprak de toezichthouder met El Amal af dat de school haar leven zou beteren, maar uit een inspectierapport uit 2018 blijkt dat dat geen duurzame kwaliteitsverbetering opleverde. El Amal diende bij de Inspectie echter bezwaar in tegen dit rapport, maar kreeg nul op het rekest; en ook de bestuursrechter gaf de Inspectie gelijk.

Gelijk van de Inspectie

De Inspectie deed in april 2022 aangifte tegen schoolbestuurder Misha van Denderen van SvPO, vanwege financieel wanbeleid: ruim 22 miljoen euro werd niet aan onderwijs besteed, maar onder andere aan vastgoed (16 miljoen euro). Dit terwijl SvPO al sinds 2018 schoolkosten doorberekende aan ouders en dezelfde kosten liet betalen door het Rijk.

El Amal toog daarop naar de Raad van State. De Inspectie baseerde haar beoordeling zoals gebruikelijk in eerste instantie op een analyse van de leerresultaten van drie opeenvolgende leerjaren, 2015/2016 tot en met 2017/2018. Het eerste leerjaar 2015/2016 kwam hierbij als voldoende uit de bus, maar bestond uit minder dan tien leerlingen. Die kleine groepsgrootte gaf wettelijk aanleiding om vijf opeenvolgende leerjaren terug te kijken. De Inspectie zei dit ook te hebben gedaan. Maar El Amal stelde dat de Inspectie slechts heeft gekeken naar vier opeenvolgende leerjaren groep 8 en de groep 7 van het laatste leerjaar, het leerjaar 2017/2018. Dit argument overtuigde de Raad van State. Die wees de Inspectie erop dat, waar de Nota van Toelichting van vijf cohorten spreekt, dit niet in de uiteindelijke wettekst is opgenomen: die spreekt van vijf opeenvolgende leerjaren. De Inspectie heeft wat dat betreft dus steken laten vallen.

Het is niet de eerste keer dat de Inspectie de fout in gaat bij de beoordeling van een islamitische school. Zo kwam in de zaak rond het bekende Amsterdamse Haga-lyceum naar buiten dat de Inspectie het burgerschapsonderwijs had getoetst aan een niet-bestaand wettelijk kader.

Eind 2018 stelde de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) een inspectierapport ter discussie en stapte naar de rechter. Deze oordeelde dat de Inspectie advies en toezicht niet goed scheidde in het rapport dat het over de school wilde publiceren, en stelde SvPO in het gelijk.

Verder lezen

1 Het Cornelius Haga Lyceum zet door
2 Inspectie moet beter op haar tellen passen

Click here to revoke the Cookie consent