Nieuws

Inspectie moet beter op haar tellen passen

Tekst Kirsten de Boer
Gepubliceerd op 21-12-2018 Gewijzigd op 10-01-2019
Beeld Remco Schoppert
Schoolbestuur SvPO was het oneens met de inhoud van inspectierapporten over drie van zijn scholen. De inspectie zou daarin o.a. haar controlerende en stimulerende taak verwarren. De rechter gaf SvPO gelijk en verbood publicatie.

Schoolbestuur SvPO (School voor Persoonlijk Onderwijs; het Isaac Beeckman Academie in Kapelle, het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp en de Ida Gerhardt Academie in Geldermalsen) maakte bij inzage bezwaar tegen de rapporten na inspectiebezoek, maar kwam er niet uit met de toezichthouder. Slechts een deel van de vele onjuistheden die zij constateerde, werd aangepast. Toen stapte het bestuur naar de rechter. Deze gaf SvPO grotendeels gelijk. Hij verbood de onderwijsinspectie om de rapporten openbaar te maken én laat passages uit de rapporten alsnog aanpassen.

SvPO vond dat er onwaarheden in het rapport stonden. Zo klopte het gerapporteerde leerlingenaantal niet en schreef de inspectie ten onrechte dat er geen docent Duits in dienst is. Ook klopte het volgens het bestuur niet dat lichamelijke opvoeding maar eens per maand wordt aangeboden. Daarnaast zou het oordeel dat het bestuur de sociale veiligheid onvoldoende monitort incorrect zijn.

Fundamenteler is het verwijt van SvPO dat de inspectie in het rapport geen duidelijk onderscheid maakt tussen haar controlerende en stimulerende taak. Die eerste staat zwart op wit: de inspectie beoordeelt namens de overheid of een school aan de wettelijke eisen voldoet. De tweede taak is adviserend: de inspectie denkt mee over hoe de school zichzelf kan verbeteren, maar verbindt hier geen oordeel aan. Volgens het schoolbestuur is dit onderscheid niet helder genoeg in de rapporten. Het lijkt daardoor alsof de school niet aan de wet voldoet, terwijl het slechts gaat om aanbevelingen om de school te verbeteren.

Ook vindt het bestuur dat een van zijn scholen, de Isaac Beeckman Academie, een hogere waardering zou moeten krijgen. De resultaten zijn namelijk minstens net zo goed als die van de Wilhelminaschool te Culemborg (van een ander bestuur) die de waardering ‘goed’ krijgt, terwijl de Beeckman ‘slechts’ een ‘voldoende’ krijgt. De inspectie bracht hier tegenin dat het predicaat ‘goed’ contextafhankelijk is en niet bedoeld voor vergelijking tussen scholen. De rechter vindt echter dat het inderdaad overkomt als een score en daarom door de gemiddelde lezer wél zal worden gebruikt ter vergelijking.

Het bestuur maakte bij inzage bezwaar tegen de rapporten, maar slechts een deel van de grote hoeveelheid onjuistheden werd aangepast, vertelt bestuurslid en oprichter van SvPO Misha van Denderen. ‘Onze manier van lesgeven, bijvoorbeeld het geclusterd aanbieden van lichamelijke opvoeding, levert goede resultaten op en dat willen we zo houden. Hoewel deze manier volgens de wet is toegestaan, dreigden de inspectierapporten ons de kans zo te onderwijzen te ontnemen, dus zijn we naar de rechter gestapt.’

Het bestuur eiste dat de inspectie de rapporten over de drie scholen intrekt. Ook wilde SvPO dat ze niet opnieuw vastgesteld kunnen worden zonder dat bepaalde passages worden aangepast én dat de incorrecte rapporten niet openbaar worden gemaakt.

De rechter gaf het schoolbestuur op sommige punten gelijk. De passage over de docent Duits bijvoorbeeld moet worden veranderd: er is namelijk wel een docent in dienst die via een live-verbinding op afstand lesgeeft. Ook moet de inspectie de passage over het aanbod gymlessen aanpassen. De inspectie mag de incorrecte rapporten niet openbaar publiceren én niet opnieuw vaststellen zonder de aanpassingen.

Maar ook de inspectie krijgt op sommige punten gelijk. Zo klopte het leerlingenaantal wel op het moment van controle en had het bestuur deze cijfers zelf aangeleverd. De passage over de monitoring van de sociale veiligheid mag ook blijven staan: de school monitort wel, maar voldoet hierbij niet aan de wettelijke eisen. Ook voor de stichting is er dus werk aan de winkel.

 

De uitspraak van de rechter vind je hier.

Lees ook de blog van Misha van Denderen over het inspectiebeleid. 

Lees ook het bericht van Verus over het onderscheid in taken van de Inspectie. 

Verder lezen

1 Scholen niet tevreden over inspectie

Click here to revoke the Cookie consent