Nieuws

Scholen niet tevreden over inspectie

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 06-12-2013 Gewijzigd op 24-03-2017
Veel scholen voor voortgezet onderwijs zijn ontevreden over de manier waarop de onderwijsinspectie te werk gaat. Zo’n 60 procent van de schooldirecteuren, docenten en teamleiders vindt dat de inspectie te veel focust op toetsresultaten en diploma’s. Dat blijkt uit cijfers van DUO Onderwijsonderzoek.

De inspectie zou meer oog moeten hebben voor individuele leerlingen in plaats van scholen voornamelijk af te rekenen op toetsresultaten, vindt meer dan de helft van de 975 ondervraagde onderwijskrachten. Maar zo’n 41 procent van hen vindt dat het toezicht van de inspectie op hun school bijdraagt aan een betere onderwijskwaliteit. Tweevijfde van de respondenten geeft bovendien aan dat er negatieve effecten van het toezicht merkbaar zijn op de school, zoals een verhoging van de werkdruk, onrust en bureaucratie.

Click here to revoke the Cookie consent