Onderzoek

Hoe maak je Nederlands leuker?

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 13-05-2020 Gewijzigd op 13-05-2020
Nuttig, maar saai. Dat is het oordeel van leerlingen over het vak Nederlands. Dat moet anders kunnen.  

Het schoolvak Nederlands is zoóóo saai. Dit geluid werd eind 2019 weer bevestigd door een kleinschalige enquête van vakblad Onze Taal onder 193 bovenbouwleerlingen havo/vwo . Ze vinden Nederlands minder interessant, minder leuk en saaier dan andere vakken. Ook minder moeilijk trouwens en vooruit, wel nuttig volgens 41%. Opvallend is verder dat leerlingen uit eindexamenklassen het vak significant saaier en minder moeilijk vinden: louter herhaling van de stof en voorbereiden voor het examen.
Kan dat niet anders? Leraren, vakdidactici en onderzoekers maken zich al jaren sterk voor een uitdagender curriculum (bijvoorbeeld met hun in 2016 gepubliceerde Manifest Nederlands op School). In plaats van het oefenen van praktische taalvaardigheden zou er meer focus moeten komen op het vak Nederlands: onderzoek naar en inzicht in taal en literatuur. Dat zou bij leerlingen ook meer handen op elkaar kunnen krijgen, blijkt uit een Utrechtse masterthesis. Hierin kregen krap zeshonderd leerlingen uit 4vmbo-t, 4havo en 4vwo in een digitale enquête tien thema’s met bijbehorende onderzoeksopdracht (op eigen niveau) voorgeschoteld met de vraag of het vak daardoor interessanter en moeilijker zou worden. Interessanter, vonden de havisten en vwo’ers; moeilijker oordeelden de vmbo-leerlingen.
Uiteraard was dit nog droogzwemmen. De eerste ervaringen met Nederlands 2.0 hadden deelnemers aan de voorrondes voor de eerste Olympiade Nederlands. Die zetten hun tanden in opdrachten als ‘waarom is Nederlands nog niet zo’n gekke taal voor dyslectici?’ en ‘hoe koppel je 17e -eeuwse liedjes aan de juiste melodie?’. Inderdaad iets anders dan tekstverklaren. 
 

Leesdossier

In dit onderzoek gaven 1616 examenkandidaten havo en vwo in een enquête aan welke titels deel uitmaakten van hun leesdossier Nederlands. Ook becijferden zij deze titels en gaven ze aan welk percentage ervan ze daadwerkelijk gelezen hadden.

 


Anne van Asseldonk & Peter-Arno Coppen, Het schoolvak Nederlands: écht zo saai? In: Onze Taal, november 2019.

Luck van Leeuwen, Op weg naar een nieuw curriculum. Researchmaster Universiteit Utrecht, 2020.

De Olympiade-opgaven zijn te vinden op https://olympiadenederlands.org/index.php/opgaveoverzicht/

 

Verder lezen

1 Leeslijst scoort ruime voldoende

Click here to revoke the Cookie consent