Nieuws

Gezocht: voorbeelden van onderzoekend leren voor leerlingen met gedragsproblemen

Tekst Inge Zweers
Gepubliceerd op 15-01-2019 Gewijzigd op 21-01-2019
Werk je bij een school en zou je graag de hulp of begeleiding van een onderzoeker inschakelen? Of ben je onderzoeker en heb je een bijzonder onderzoeksproject voor scholen in de aanbieding? Stuur je oproep naar [email protected] o.v.v. Didactief Dating.

Wij zijn op zoek naar interessante praktijkvoorbeelden van onderzoekend leren voor leerlingen met gedragsproblemen in de basisschoolleeftijd!
 
Vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam doen we onderzoek naar het gebruik en de effectiviteit van de methode Onderzoekend Leren voor leerlingen met gedragsproblemen. Om ons theoretische onderzoek aan te vullen met voorbeelden uit de praktijk, hebben we jouw hulp nodig! We willen graag voorbeelden van onderzoekend leren voor leerlingen met gedragsproblemen inventariseren om aanbevelingen te doen of en hoe onderzoekend leren voor leerlingen met verschillende typen gedragsproblematiek effectief toegepast kan worden in het (regulier en speciaal) onderwijs.

Onderzoekend leren is een methode waarbij leerlingen actief betrokken worden bij het leerproces door zelf onderzoek te doen (bijv. experimenten uitvoeren) en initiatief te nemen (bijv. onderzoeksvragen bedenken). Omdat onderzoekend leren de leerling een actieve rol geeft en een motiverend effect heeft, lijkt deze methode aantrekkelijk om in te zetten voor leerlingen met gedragsproblemen. Deze leerlingen hebben echter moeite met verschillende vaardigheden die nodig zijn voor onderzoekend leren, zoals flexibel omgaan met open opdrachten, plannen en organiseren en samenwerken met klasgenoten. Onderzoek laat zien dat de vrijheid die leerlingen krijgen om hun leerproces zelf vorm te geven, ook voor reguliere leerlingen veel denkkracht vergt die niet meer ingezet kan worden voor de verwerking van de lesstof zelf. Er is nog weinig bekend over de manier waarop de methode onderzoekend leren ingezet kan worden voor leerlingen met gedragsproblemen in de basisschoolleeftijd en of de methode effectief kan zijn voor deze doelgroep. Daarom zijn we benieuwd naar interessante praktijkvoorbeelden uit het primair (regulier en speciaal) onderwijs!

Wil je jouw praktijkvoorbeeld(en) delen? Ga dan naar deze website! Wij zullen contact opnemen met een selectie van alle inzenders om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van of en hoe onderzoekend leren effectief toegepast kan worden in het onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen.

Click here to revoke the Cookie consent