Onderzoek

Gelukkiger op het IKC

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 24-06-2021 Gewijzigd op 20-10-2021
Beeld Shutterstock
Ouders en kinderen zijn tevreden over integrale kindcentra. Wel blijkt de overgang naar het voortgezet onderwijs erg groot.


Sinds ongeveer tien jaar zijn er in Nederland integrale kindcentra (IKC’s): opvang, zorg en onderwijs ineen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Die integrale aanpak heeft meerwaarde, aldus de IKC’s zelf. Kinderen die elders vastlopen, bloeien bij hen weer op.

Het Kohnstamm Instituut voerde op drie voorhoede-centra gesprekken met ouders van deze ‘zij-instromers’ en medewerkers om te kijken waar die meerwaarde dan precies in zit, méér dan in een schone-lei-effect. Uniek voor de IKC’s is het interprofessionele team en de aanwezigheid van eigen hulpverleners. Het team zoekt naar maatwerk voor elk kind en hecht minder aan vaste regels voor iedereen. ‘Niets is “vreemd”, alles mag, zolang het resultaat is dat een kind zich veilig voelt en tot leren komt,’ aldus de onderzoekers.

Ouders en leerlingen waarderen dat, blijkt uit interviews door de Hanzehogeschool Groningen met achttien kinderen en hun ouders van vier voorhoede-IKC’s. Ze geven hun IKC gemiddeld een acht. Toch noemen ze ook dingen die beter kunnen. Zo hadden kinderen soms meer sturing of uitleg willen hebben. Ondanks het ideaal van gepersonaliseerd leren voelen niet alle kinderen zich voldoende uitgedaagd. Eenmaal op het vo merken ze bovendien dat ze bagage missen (zoals topografie en hoe je moet leren). Waar binnen het IKC de overgangen soepel zijn, blijkt die naar het vo erg groot. Reden voor de ouders én de onderzoekers om te pleiten voor een IKC 2.0: onderwijs voor 0 tot 18 jaar. 
Dorien Petri en Jeannette Doornenbal, Kinderen en ouders over hun leven, spelen en leren op een Integraal Kindcentrum. Hanzehogeschool Groningen/Pact Kindercentra, 2020.
/
Annemiek Veen e.a., Inclusiekenmerken IKC’s. Onderzoek naar de meerwaarde van Integrale Kindcentra. Kohnstamm Instituut, 2020.

Dit artikel verscheen in Didactief, juni 2021

Click here to revoke the Cookie consent