Nieuws

Faits divers: Groene Lyceum

Tekst Jan Harbers & Paulien de Jong
Gepubliceerd op 24-01-2017 Gewijzigd op 24-01-2017
Waar zitten die Groene Lycea? Hoeveel leerlingen zitten er en naar welke opleidingen stromen zij door?

Uitstroom naar hbo opleidingen

Op welke hbo-opleidingen komen leerlingen van het Groene Lyceum terecht?
• Accountancy • Bedrijfskunde en Agribusiness • Bedrijfskunde MER • Bio Informatica • Biologie en medisch laboratoriumonderzoek • Communicatie • Docent geschiedenis • Elektrotechniek • Facility management • Financieel Economisch Management • Fotografie • HBO V • ICT • Informatica • Integrale veiligheid • Journalistiek • Life Science • PABO • SPH • Technische bedrijfskunde • Tolk/leraar Nederlandse gebarentaal • Tuin- en akkerbouw • Veehouderij • Werktuigbouwkunde

Het Groene Lyceum in cijfers

Voor Terra en AOC Oost geldt dat alle leerjaren inmiddels zijn ingevuld. Bij de overige instellingen is de leerroute nog in opbouw en valt dus nog een groei in aantal leerlingen te verwachten.

Wist u dat…

… de landelijke samenwerking tussen de Groen Lycea hecht is? Er is maandelijks overleg tussen teamleiders, drie keer per jaar op bestuurlijk niveau en één keer per jaar komen ongeveer zestig docenten bij elkaar op een werkconferentie om expertise uit te wisselen.
… de onderzoeksresultaten uit het NRO-project direct vertaald worden naar de onderwijspraktijk? Bij genoemd overleg tussen de teamleiders en de werkconferenties is minimaal één onderzoeker aanwezig om resultaten uit het onderzoek in te brengen en mee te denken over gewenste gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de doorlopende leerlijn.

Waar zitten de Groene Lycea?

kaart met Groene LyceaTerra biedt hGL aan in
Winsum    Hamrik 4a, 9951 JH 
Wolvega   Paulus Potterstraat 33, 8471 VM 
Eelde       Burgemeester Legroweg 29, 9761 TA 
Assen      Vredeveldseweg 55, 9404 CC 
Emmen    Huizingsbrinkweg 9, 7812 BK 
Meppel    Werkhorst 58, 7944 AV 

AOC Oost biedt hGL aan in
Almelo        Bornerbroeksestraat 348, 7609 PH 
Doetinchem Gildenbroederslaan 3, 7005 BM 

GroeneWelle biedt hGL aan in
Zwolle       Koggelaan 7, 8017 JN 

Groenhorst biedt hGL aan in
Almere     Heliumweg 1, 1362 JA 

Melanchthon biedt hGL aan in
Bleiswijk    Wilgenlei 2B, 2665 KN 

Lentiz biedt hGL aan in
Naaldwijk    Prof. Holwerdalaan 60, 2672 LD 

Technologieroute

In 2007 begon het Groene Lyceum op verschillende locaties in het land. Ieder op zijn eigen manier. Voor zowel de ministeries van EZ (waar het agrarisch onderwijs onder valt) en OCW als voor de agrarische opleidingscentra (aoc) was dat een onbevredigende situatie. Het was voor de buitenwereld niet helder wat het Groene Lyceum is. Daarop besloten de aoc’s en EZ het Groene Lyceum onder te brengen in het experiment technologieroute. De betrokken aoc’s dienden een voor 90 procent
gelijkluidende aanvraag in, waarop ze een positieve beschikking ontvingen. Leerlingen van het Groene Lyceum worden sinds 2015 in leerjaar 3 ingeschreven in de technologieroute. Deze route is ook toegankelijk voor leerlingen uit het reguliere vmbo (GL of TL).

Voor de toelating tot de technologieroute van het Groene Lyceum
spraken de aoc’s de volgende eisen af:
• de leerling behoort tot de doelgroep (aantoonbaar passend in het
competentieprofiel);
• gemiddelde score op AVO (en praktijkvak) 7,5 en/of TL/H-advies
uit de CITO VAS;
• positief advies docentenvergadering.

Top 6 hbo's

Waar kwamen de leerlingen na het hGL tot nu toe terecht?

  • Hanzehogeschool

  • Stenden Hogeschool

  • Aerus Hogeschool Dronten

  • Van Hall Larenstein

  • Saxion

  • Windesheim

Dit artikel verscheen in de special '10 jaar Groen Lyceum' (jan/feb 2017). Deze special is gemaakt in opdracht en met financiële bijdrage van Terra, AOC Oost, Groenhorst, Melanchthon, Lentiz onderwijsgroep, GroeneWelle en NRO. 

Click here to revoke the Cookie consent