Interview

'Er zit veel psychologie en sociologie achter'

Tekst Monique Montanus
Gepubliceerd op 24-01-2019 Gewijzigd op 25-01-2019
Beeld Joost Bataille
Voor orthopedagoog Jorien van Dort (27), werkzaam op de prof. Dr. Gunningschool VSO in Haarlem, was Lesson Study een eyeopener. Zij volgt nu zelf de opleiding tot Lesson Study-procesbegeleider.

Bij ons op school startten we vorig jaar met Lesson Study. Aanvankelijk was er veel weerstand. Leraren reageerden met “Zo doe ik het altijd al” of “Ik heb hier nu geen tijd voor”. Het was heel mooi om te zien hoe die houding veranderde toen we samen een item uitwerkten dat erg leeft: hoe behandel ik een gevoelig onderwerp in de klas? Iedereen raakte er steeds meer bij betrokken en ging fanatiek meedoen. Ik merkte tijdens dat proces dat er veel psychologie en sociologie achter de aanpak zit. Hoe motiveer je een team om actief deel te nemen? Hoe verplaats je je in de leerlingen en vooral: hoe zorg je ervoor dat leraren zich kunnen verplaatsen in leerlingen? Dat heeft veel raakvlakken met mijn werk als orthopedagoog. Daarom ben ik de opleiding gaan volgen tot LS-begeleider. Inmiddels heb ik die bijna afgerond. Het begeleiden van zo’n proces vind ik uitdagend. Ik kijk heel goed naar de groep. Welke persoonlijkheidstypen zitten erin, wat zijn hun sterke kanten? Vervolgens probeer ik iedereen in zijn kracht te zetten.
Ik heb geleerd om niet te veel te sturen, want dat is een valkuil. Het was heel leerzaam om een stap terug te doen en zo min mogelijk inhoudelijk in te brengen. Ik stel veel vragen. De groep moet zelf in beweging komen, iets creëren. Als dat lukt, merk je dat ze samen echt bergen kunnen verzetten. En dat het opeens niet meer uitmaakt of een leraar er wel of geen tijd voor heeft. Als iets zin heeft, maak je er tijd voor.’

 

Opleiding tot procesbegeleider

Een procesbegeleider ondersteunt een team van leraren dat een Lesson Study uitvoert. Tijdens de gemiddeld zes bijeenkomsten van een Lesson Study zorgt de begeleider voor reflectie, verdieping en inhoudelijke discussie. Ook bewaakt hij/zij de veiligheid in de groep en de logistiek van het proces. Doel van de opleiding is lerarenteams in staat stellen zelf hun professionele ontwikkeling te organiseren. Daarom wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk professionals uit het werkveld op te leiden. De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft tot nu toe 67 procesbegeleiders opgeleid, de Rijksuniversiteit Groningen circa 30. De opleiding beslaat zes dagdelen en zes keer intervisie. De cursus kan op de universiteit worden gevolgd of als incompany training binnen een school. Meer info: https://lessonstudynl.nl/lesson-study-voorscholen/
opleiding-procesbegeleider/

 

Dit artikel verscheen in de special Lesson Study bij Didactief, januari/februari. Deze special kwam tot stand met financiering van Consortium Lesson Study NL.

Click here to revoke the Cookie consent