Dossier

'Een schoolverlater zonder diploma, dat willen we voorkomen'

Tekst Annemarie van Dijk
Gepubliceerd op 06-11-2018 Gewijzigd op 06-11-2018
Beeld Marit Hazebroek
Scholen moeten meer doen aan goede loopbaanoriëntatie en begeleiding, vindt voorzitter Timon van Engen van het Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Want kiezen voor een studierichting is leuk maar lastig.

Wat is het belang van goede beroepsoriëntatie en onafhankelijke informatie voor studenten?
‘Er zijn zoveel studierichtingen, dat maakt kiezen leuk maar lastig. Daarom is goede beroepsinformatie heel belangrijk. Wie de verkeerde keus maakt en later moet switchen, loopt meer kans op uitval en wordt misschien een schoolverlater zonder diploma. Dat willen we voorkomen.’  

Wat is de rol van het JOB daarin?
‘We zetten ons in voor goede loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Dat zorgt ervoor dat studenten leren wat hun interesses en talenten zijn, zodat ze een juiste keuze kunnen maken voor een beroep of vervolgopleiding. Het vak LOB wordt wel gegeven op school, maar vaak nog niet door specifiek opgeleide docenten die het goed kunnen begeleiden. Daarom tekenden wij vorig jaar de LOB Ambitieagenda, waarin staat hoe scholen LOB vorm zouden moeten geven. Dat begint al in het voortgezet onderwijs. Verder doen we elke twee jaar onderzoek naar de tevredenheid van mbo-studenten, de resultaten staan in de JOB monitor. De resultaten van die meting koppelen we terug aan de mbo-instellingen en studentenraden.’

Is het belangrijk dat de info op één centrale plek vindbaar is, of maakt dat voor de keuzevorming geen verschil?
‘Wij zijn voor één punt met objectieve informatie. Niet dat de vele websites die er nu zijn geen goede info bevatten, maar één onafhankelijke website is meer betrouwbaar en overzichtelijker. Kiesmbo.nl gaat over alle opleidingen in het algemeen en wat je er later mee kunt.’

Waar heeft een leerling of aankomend student behoefte aan bij het keuzeproces?
‘Aan coachinggesprekken over wat hij wil doen in de toekomst en wat zijn talenten en interesses zijn. Verder raden we aan om langs te gaan bij open dagen van de opleidingen. Praat eens met mensen die deze opleiding vroeger hebben gedaan. En loop een dag mee om een goed beeld te krijgen: voldoet de opleiding wel aan je verwachtingen?’

Welke rol kunnen decanen, ouders en LOB-coördinatoren daarbij spelen?
‘Zij moeten in gesprek gaan met de studenten: waar wil je graag naartoe, waar word je enthousiast van? Ze kunnen ook een beroepskeuzetest en een studiekeuzetest aanraden.’

Zijn er onderzoeksresultaten over dat er minder mbo-studenten vroegtijdig afhaken als de informatie goed is?
‘Nee. Uit de JOB monitor blijkt wel dat als studenten goed begeleid worden vanuit hun school ze beter weten welke vervolgstappen ze kunnen nemen na hun afstuderen. Bij een goede voorbereiding op de opleiding hoort toegang tot goede informatie.’

Is het een doel dat jongeren in één keer de juiste keuze maken? Dat ze zo snel mogelijk op de juiste plek zijn?
‘Aan de ene kant wel, maar studenten moeten ook de vrijheid hebben om een andere keus te maken. Ze hebben het recht om langer erover na te denken en te switchen. Anders vallen ze uit, dat is zonde.’

 

Dit artikel verscheen in de special Wat je kiest ben je zelf bij Didactief, november 2018.

Click here to revoke the Cookie consent