Dossier

KiesMBO.nl - Faits divers

Tekst Carolien Drijfhout & Paulien de Jong
Gepubliceerd op 06-11-2018 Gewijzigd op 12-11-2018
Beeld Shutterstock
De NVS-NVL maakt zich dagelijks sterk voor goede loopbaanontwikkeling (LOB) en leerling/studentondersteuning in het onderwijs, zowel binnen het vo als binnen het mbo. 4 vragen aan Sandra Mors Welmers van NVS-NVL. En meer!

Geluk en voldoening

Leerlingen schijnen LOB-lessen niet als zodanig te herkennen. Op veel scholen gebruikt men een andere naam, herkent u dit?
Dat klopt, leerlingen zien LOB als iets van de decaan of coördinator, terwijl het iets moet zijn van de hele school. Maar of je het nu LOB, keuze-, of studieloopbaanbegeleiding noemt, het zit niet in de naam. Het gaat erom dat de leerling/student de begeleiding krijgt en werkt aan zijn loopbaancompetenties. Weet waar hij goed in is, wat hij wil en waarom, wat hij belangrijk vindt, hoe zijn netwerk in te zetten, goed voorbereid is op de toekomst en flexibel is als het niet zo gaat als hij in gedachten had.’ 

Wat verdient aandacht in LOB-land? 
‘Kwaliteitsborging van LOB en professionalisering van de betrokkenen, zoals de mentoren en vakdocenten, maar ook teamleiders bijvoorbeeld. Hiervoor kunnen begeleiders bij onze eigen academie terecht. Een recente column van Marinka Kuijpers in ons blad Bij de les slaat de spijker op zijn kop. Ze schrijft: Om loopbaanontwikkeling van leerlingen mogelijk te maken moeten we beginnen met kijken naar de loopbaancompetenties van docenten en managers. Oftewel: als docenten en managers de vaardigheden niet beheersen, hoe kunnen we dat dan verwachten van onze leerlingen en studenten?’ 

Welke informatie over beroepsopleidingen mag zéker niet ontbreken?
‘Arbeidskansen en doorstroommogelijkheden. Voorlichtingsdocument Studie in cijfers (SBB/OCW) met informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt is een mooi instrument om met de leerling/student te bespreken.
Ik vind het ook belangrijk dat er een landelijke lijst komt met de lotingsopleidingen binnen het mbo. Maar alles wat ik hier noem, zou niet leidend moeten zijn bij studiekeuze. Het is essentieel dat jongeren studie- en loopbaankeuzes maken die aansluiten bij hun interesses, talenten, waarden, beperkingen, ambities en dromen. Dat zal uiteindelijk leiden tot geluk en voldoening.’

Ga je Kiesmbo.nl onder de aandacht brengen van decanen?
‘Ja zeker! Het is mooi dat alles samenkomt op één plek. Leerlingen, studenten, ouders, scholen en bedrijven krijgen een goed beeld van wat belangrijk is voor de vmbo-leerling die overstapt naar het mbo. Ook de mbo-student die informatie zoekt of volgende stappen wil nemen, komt op dit nieuwe platform aan zijn trekken.’

 

500 opleidingen staan er op KiesMBO.nl 
Op KiesMBO.nl staan 450 beroepenfilmpjes
Er zijn 486.400 mbo-studenten  
80% van de mbo-studenten doet niveau 3 of  4  
Van de in totaal 63 onderwijsinstellingen zijn er 43 roc’s, 11 aoc’s en 9 vakscholen
Nederland telt 107 particuliere scholen  
40% van niveau 4 stroomt door naar hbo

 

‘Voor leerlingen uit het praktijkonderwijs, vmbo en havo is het essentieel dat ze zicht hebben op de mogelijkheden voor vervolgonderwijs. KiesMBO.nl geeft die duidelijkheid.’
- Joop Vlaanderen, directeur bureau VO-raad

 

‘KiesMBO.nl maakt keuze behapbaar’

Het Expertisepunt LOB heeft dit jaar achttien regiocontactpersonen aangesteld om scholen te ondersteunen bij Loopbaanbegeleiding en het versterken van de samenwerking met scholen. Deze regiocontactpersonen zullen ook KiesMBO.nl bij scholen op de kaart zetten. 

Het Expertisepunt LOB ziet uit naar de komst van de nieuwe portal. ‘Het keuzeproces verdient namelijk nog altijd meer aandacht, zodat jongeren in staat zijn een onderbouwde keuze te maken voor een opleiding die bij hen past,’ stelt Marleen van de Wiel, projectleider van Het Expertisepunt. Zij verwacht dat KiesMBO.nl gaat helpen de veelheid aan mogelijkheden binnen het mbo behapbaar te maken. ‘Het geeft leerlingen een bredere blik. Voor ons is het fijn dat we straks naar één plek kunnen verwijzen voor alle relevante informatie over beroepen en mbo-opleidingen.’


Regio-contactpersonen zijn te vinden op www.expertisepuntlob.nl/regios.

 

'Met de beroepsbeschrijvingen, filmpjes en interessetest op KiesMBO.nl kunnen jongeren een weloverwogen studiekeuze maken. Na het behalen van het diploma gaan zijn gemotiveerd de arbeidsmarkt op, waar ondernemers om ze staan te springen.'
- Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

 

Dit artikel verscheen in de special Wat je kiest ben je zelf bij Didactief, november 2018.

Click here to revoke the Cookie consent