Onderzoek

Echt samen naar school

Tekst Peter Zunneberg
Gepubliceerd op 11-06-2013 Gewijzigd op 05-10-2023
Sinds januari volgen leerlingen van bs De Kroevendonk en van de Mytylschool in Roosendaal gezamenlijk onderwijs. En het smaakt naar meer.

‘Hé, heb je een nieuwe rolstoel?’ Het lijkt een oppervlakkige opmerking, maar de leerling van de Mytylschool in Roosendaal die in de rolstoel zat, vond de vraag heel erg cool. Haar medeleerling van bs De Kroevendonk, ook uit Roosendaal, toonde namelijk belangstelling voor haar, niet voor haar handicap. Teun Dekker, directeur van De Kroevendonk, haalt het voorval aan. Sinds januari heeft groep 7 van zijn school op dinsdagmiddag les samen met de groep LG van de Mytylschool. Op neutraal terrein, in een ruimte van het plaatselijke centrum voor de kunsten. ‘We wilden heel nadrukkelijk dat niet één groep bij de ander te gast zou zijn. We wilden echt gezamenlijk onderwijs op basis van gelijkheid.’ 

Het balletje begon te rollen door de directeur van de Mytylschool. In een denktank van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) hoorde hij van de wens om gezamenlijk onderwijs met een reguliere school te onderzoeken. ‘Hij kwam toen bij ons, omdat wij met ons systeem van inclusief onderwijs, al uitgaan van het omgaan met verschillen’, zegt Dekker. Ruim een half jaar zijn de scholen bezig geweest met de voorbereiding. ‘Door te kijken wat nodig was en vooral geen rekening houdend met eventuele beren op de weg. Nu geven vakdocenten van het centrum voor de kunsten, geassisteerd door de leerkrachten van de beide scholen, lessen in muziek, dans en drama en beeldend. En in het Milieu Educatie Centrum hebben we al lessen natuur en techniek gehad.’ 

Hoewel het gaat om een pilot van een jaar, zijn beide scholen en alle betrokken leerlingen erg enthousiast. ‘Na de zomervakantie gaan we uitbreiden in tijd, ook een deel van de dinsdagochtend, waarin we bovendien beginnen met cognitieve vakken. Bij de pilot zijn ook onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen betrokken, die kijken wat er nodig is om deze vorm van gezamenlijk onderwijs verder uit te bouwen. In december komen we met een eindevaluatie en dan kijken we verder.’

Meer info: [email protected] 

Dit artikel verscheen in de rubriek Praktijknieuws in Didactief, juni 2013.

 

Click here to revoke the Cookie consent