Dossier

Onderwijs in Ontario

Tekst Jessie van den Broek
Gepubliceerd op 31-03-2015 Gewijzigd op 02-11-2016
Ontario geldt internationaal als voorbeeld voor onderwijsverbetering. Wat is er zo bijzonder aan het onderwijs in deze Canadese provincie, en hoe kon het in relatief korte tijd zulke goede resultaten bereiken? Didactief ging mee met een studiereis naar Toronto en keek met eigen ogen.

In Canada bestaat geen nationaal ministerie van Onderwijs; alle provincies bepalen hun eigen onderwijsbeleid. Ontario is een van de grootste provincies van Canada en is vooral bekend vanwege metropool Toronto. De overgrote meerderheid (95%) van de leerlingen in Ontario bezoekt een school die door de overheid is gefinancierd.

Canada is een land van migranten. Vooral Ontario heeft een zeer diverse bevolking: zo'n 27% is buiten Canada geboren en 18% spreekt een andere moedertaal dan Engels of Frans (de officiële talen in Canada). Het onderwijs van Ontario heeft dus te maken met veel van dezelfde problemen waar scholen in onze grote steden mee kampen, zoals taalachterstanden, culturele verschillen en religieuze spanningen. Toch doen de leerlingen met een migrantenachtergrond het er steeds beter, niet in de laatste plaats dankzij extra budget en maatregelen van het ministerie van Onderwijs. Didactief bezocht twee scholen in Toronto om te kijken hoe ze daar omgaan met culturele diversiteit in de klas.

Ontario heeft al sinds het begin van de jaren '80 een systeem van inclusive education. Dat is vergelijkbaar met passend onderwijs bij ons, maar gaat nog een stapje verder. Zo bestaat er in Ontario nauwelijks speciaal onderwijs: alleen dove en blinde leerlingen gaan naar aparte scholen. De overige kinderen zitten samen op school. Hoe dat werkt in de praktijk, is te lezen in onze reportage Een Canadees succesverhaal.

Het onderwijs van Ontario staat vooral bekend om de verbetercultuur die er heerst. In de afgelopen 15 jaar is er sterk ingezet op het verbeteren van de opbrengsten van alle leerlingen, en met groot succes. Raising the bar and closing the gap werd het credo van het ministerie van Onderwijs, dat vooral de nadruk legde op taal en rekenen en het ontwikkelen van leiderschap op alle niveaus van het onderwijssysteem. In een interview met Didactief vertelt de Canadese onderwijsinnovator, die nauw betrokken is bij de Candese verbetercultuur, over hoe je duurzame verandering in het onderwijs tot stand brengt.

Een ander belangrijk aspect van de verbetercultuur is het gebruik van data over toetsen  voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. De EQAO (Education Quality and Accountability Office) ontwikkelt gestandaardiseerde toetsen en maakt gedetailleerde analyses van de resultaten, tot op klassenniveau. Op basis daarvan kunnen scholen en leraren hun aanpak en instructie verbeteren. Tijdens een studiereis in Ontario verbaasde wiskundeleraar en lid van de Onderwijsraad René Kneyber zich over de constructieve manier waarop data daar wordt ingezet, in vergelijking met Nederland.

Daarnaast is er in Ontario veel aandacht voor de professionele ontwikkeling van leraren. Veel scholen werken met vormen van collegiaal leren, zoals peer review of professional learning teams. Op sommige scholen wordt gewerkt met co-teaching, waarbij leraren samen lessen voorbereiden, geven en nabespreken. We bezochten een basisschool net buiten Toronto om te kijken hoe dat er in de praktijk uitziet.

Tekst: Jessie van den Broek

31 maart 2015

Binnen dit dossier

1 Nieuwe cijfers over onderwijs in Ontario

Verder lezen

1 'We zijn eigenlijk allemaal immigranten'
2 Een Canadees succesverhaal
3 Get the basics right

Click here to revoke the Cookie consent