Nieuws

Doen wat ertoe doet

Tekst Astrid Berentsen
Gepubliceerd op 24-01-2017 Gewijzigd op 23-01-2017
Mijn eigen loopbaan is geen route via gebaande paden. Op het gymnasium heb ik op een goed moment besloten dat ik in plaats van te gaan studeren wilde leren in combinatie met werk. Na een hbo opleiding ontdekte ik al lerend en werkend dat ik meer met mensen wilde.

Ik haalde een internationale master bedrijfskunde en vervulde verschillende
leidinggevende functies. Ik ben gekomen waar ik nu zit door steeds mijn
eigen drive te volgen. Te handelen vanuit wat er echt toe doet, vanuit een
intrinsieke motivatie. Juist door dicht bij mezelf te blijven kan ik bijdragen
aan waar ik gelukkig van word: mensen in hun kracht zetten, bijdragen aan
hun ontwikkeling.

Dat is wat we in feite ook doen bij het Groene Lyceum, ons laten leiden
door wat we van waarde achten, namelijk zorgen dat leerlingen het beste in
zichzelf ontplooien. En als het lukt om dat vast te houden, dan doen we het
goed, dan ontstaan er mooie dingen.

Op het Groene Lyceum bieden we onderwijs dat is ontstaan vanuit een
behoefte die we bij leerlingen constateerden. Ze willen niet alleen met het
hoofd werken en kennis uit boeken verwerven, maar ook werken aan eigen
toekomstperspectief en talentontwikkeling. Kortom: maatwerk voor leerlingen
met goede leercapaciteiten die in een beroepsgerichte context willen
leren.

Dit sluit naadloos aan bij wat de overheid steeds explicieter uitdraagt. Met
lichte verwondering constateer ik dan ook dat het Groene Lyceum haar
bestaan na tien jaar nog steeds moet verdedigen, niet naar ouders en leerlingen,
wel naar mensen die vooral vanuit het systeem denken. En dat terwijl
leerlingaantallen toenemende belangstelling laten zien en wetenschappelijk
onderzoek (zie interview met Harm Biemans, p.12-13, red.) aantoont dat we
succesvol zijn in het motiveren van leerlingen. Dat we met versneld doorlopen
van programma’s toch bovengemiddelde examenresultaten halen en onze
leerlingen het overall goed doen op het hbo.

Vanwaar dan toch die scepsis? Ik constateer een disbalans tussen wat wij
doen en systeemdenken. Een voorbeeld: met deze leerlingen scoren we in de
onderbouw van de GL/TL onder de norm op de indicator ‘Onderwijspositie
ten opzichte van advies po’ terwijl ze inhoudelijk na twee jaar vmbo wel
verder zijn dan een reguliere GL of TL leerling. Dat past echter niet in het
systeem. Door onderwijs op maat te bieden, creëren we voor deze leerlingen
gelijke kansen, wat vervolgens leidt tot een negatieve beoordeling vanuit de
inspectiekaders.

We blijven ons echter richten op wat voor de leerling van belang is. Daarbij
maken we gebruik van onderzoeksresultaten, van de inbreng van ouders
in adviescommissies, onderlinge visitaties en van de bevindingen van onze
alumni die we bevragen in het hbo. Dan is het mooi om te merken dat we als
voorbeeld dienen voor andere doorlopende leerlijnen vmbo-mbo, voor het
inzetten van activerende didactiek, voor het redeneren vanuit de leerling en
op die manier blijven werken aan ontwikkeling.

Astrid Berendsen is voorzitter van het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord, de bestuurlijke samenwerking van Terra, het Dollard College en rsg de Borgen.

Dit artikel verscheen in de special '10 jaar Groen Lyceum' (jan/feb 2017). Deze special is gemaakt in opdracht en met financiële bijdrage van Terra, AOC Oost, Groenhorst, Melanchthon, Lentiz onderwijsgroep, GroeneWelle en NRO. 

Click here to revoke the Cookie consent