Nieuws

Doe de test: leerkrachtvaardigheden

Tekst CPS / Paulien de Jong
Gepubliceerd op 20-10-2012 Gewijzigd op 20-12-2017
Hoe begroet jij je leerlingen? Hoe betrek je leerlingen actief bij de les? Hoe sluit je een les af? Doe de zelftest - bij voorkeur samen met je sectie - en ontdek waar jij en je sectie staan in basis- en complexe vaardigheden. Pak een potlood en check: Ben jij al toe aan de volgende stap om te gaan differentiëren?

1. Ik deel de leerlingen van mijn klas in maximaal drie groepen in.
a Altijd
b Nooit
c Soms

2. Ik ben in staat om een lessencyclus van een bepaalde hoeveelheid stof te maken met daarin onderdelen die recht doen aan verschillende leerstijlen, meervoudige intelligentie en verschillende werkvormen.
a Ja volledig
b Nee nog niet
c Gedeeltelijk

3. Ik kan onderdelen van de vijf dimensies van Marzano toepassen (zie uitleg Marzano op p. 14-15).
a Ja
b Nee
c Weet ik niet

4. Ik kan vragen stellen die recht doen aan de zes denkniveaus van Bloom (zie uitleg Bloom op p. 14-15).
a Ja
b Nee
c Weet ik niet

5. Ik geef feedback volgens de regel 3:1 (3positief: 1corrigerend).
a Ja altijd
b Nee nooit
c Soms

6. Ik houd regelmatig een onderwijsleergesprek (strategie om leerlingen onder leiding van een leraar te laten denken over een bepaald probleem).
a Ja altijd
b Nee nooit
c Soms

7. Ik kan vragen door elkaar schuiven, wissel eenvoudig en complex af en overzie het totale curriculum van mijn leerlingen.
a Ja altijd
b Nee nooit
c Soms

8. Ik pas bewust instructiemodellen toe.
a Ja altijd
b Nee nooit
c Soms

9. Ik ontwerp (regelmatig) mijn eigen lesmateriaal.
a Ja altijd
b Nee nooit
c Soms

10. Ik groet en benader de leerlingen individueel.
a Ja altijd
b Nee nooit
c Soms

11. Mijn gedrag wordt geaccepteerd als leider van de groep.
a Ja door iedereen
b Nee daar heb ik heel veel moeite mee
c In de ene klas gaat het beter dan in de andere

12. Ik kan het gedrag van de leerlingen op positieve wijze beïnvloeden.
a Ja altijd
b Nee nooit
c Soms

13. Ik leg de leerstof duidelijk uit.
a Ja altijd
b Nee nooit
c Soms

14. In mijn klas realiseer ik een taakgerichte werksfeer.
a Ja altijd
b Nee nooit
c Soms

15. Mijn leerlingen zijn actief betrokken bij de les doordat ik varieer ik  onderwijsactiviteiten.
a Ja altijd
b Nee nooit
c Soms

16. Ik ga na of de leerlingen de uitleg en/of de opdrachten begrijpen.
a Ja altijd
b Nee nooit
c Soms

17. Ik geef de leerlingen inhoudelijke feedback.
a Ja altijd
b Nee nooit
c Soms

18. Ik stem de instructie af op verschillen tussen leerlingen.
a Ja altijd
b Nee nooit
c Soms

19. Ik stem de verwerkingsopdracht af op verschillen tussen leerlingen.
a Ja altijd
b Nee nooit
c Soms

20. Ik stem de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen.
a Ja altijd
b Nee nooit
c Soms

21. Ik laat leerlingen zelfstandig werken en zij stellen vooraf hun eigen doelen.
a Ja, dat gaat me prima af
b Nee, dat lukt me niet
c Dat doe ik soms

Scroll omlaag voor de uitslag.

Stellingen die je in je sectie kunt bespreken:

  • Saai is een ramp voor het brein

  • Wij leren op basis van feedback

  • Veiligheid is een voorwaarde om te leren

  • Bewust aanbrengen van verschillen in instructie, leertijd of leerstof is een uitdaging

  • Een effectieve docent geeft feedback op het antwoord

pen en papier

Uitslag

> Je bent een beginnende leraar en je hebt er veel baat bij als je jezelf de basisvaardigheden eigen maakt wanneer je de volgende vragen als volgt hebt beantwoord: 5b, 6b, 10b, 11b,12b, 13b, 14b, 15b, 16b, 17b.

>Je bent op de goede weg, beheerst de basisvaardigheden goed en ook een deel van de complexe vaardigheden als je bij deze vragen de volgende antwoorden hebt gegeven: 2a/c, 7a/c, 8a/c

>Gefeliciteerd. Je bent excellent! Je beheerst de basis- en complexe vaardigheden en je hebt het differentiëren in de vingers als je bij deze vragen de volgende antwoorden hebt gegeven: 1a, 3a, 4a, 9a, 18a, 19a, 20a.

Dit artikel verscheen in de special 'Ziet u het verschil?' over differentiëren. Deze special is gemaakt door de redactie van Didactief in samenwerking met CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Een financiële bijdrage is geleverd door CPS. 

Deze special verscheen in Didactief, oktober 2012.

Verder lezen

1 Ziet u het verschil?

Click here to revoke the Cookie consent