Nieuws

De rekentoets definitief uit de wet

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 03-07-2020 Gewijzigd op 03-07-2020
Tien jaar na invoering is de rekentoets op 30 juni in de Eerste Kamer definitief weggehamerd en uit de wet verdwenen.

Al op 5 februari 2019 viel het doek voor de rekentoets. Maar voor de formele afwikkeling was een wetswijziging nodig. Deze is eind 2019 ingediend en op 22 april 2020 aangenomen, met alleen de PVV als tegenstemmer. Die tegenstem is wellicht meer ingegeven door gehechtheid aan consistent beleid dan aan de rekentoets. ‘Met veel bombarie voeren we een rekentoets in; die heeft intussen 500 miljoen gekost, in tien jaar. Dan concluderen we dat die toets toch niet helemaal is wat we ervan mochten verwachten; hij is te talig en weet ik veel. Huppakee, we gooien hem eruit! Dat is toch raar beleid?’, zoals Harm Beertema het zei tijdens het wetgevingsoverleg op 21 april 2020.
In de Eerste Kamer was de wetswijziging op 30 juni een hamerstuk, net zoals het bij aanname van de wet een hamerstuk was. De afschaffing van de rekentoets betekent niet dat vo-scholen nu geen aandacht meer aan rekenonderwijs hoeven te besteden, benadrukt minister Slob in een brief aan de schoolbesturen van 10 juni 2020. De focus ligt daarbij op de onderbouw. Verder moeten leerlingen zonder wiskunde in hun profiel in de bovenbouw vanaf schooljaar 2020-2021 een schoolexamen rekenen doen. SLO heeft daarvoor een handreiking gemaakt en scholen kunnen bovendien putten uit de ‘rekenopgaven-etalage’, met duizenden opgaven uit de rekentoets. Slob beëindigt zijn brief met een soort van excuses: ‘De rekentoets is een (politiek) woelig dossier, en de afgelopen jaren heeft u als bestuurder met veel beleidsveranderingen te maken gekregen. Ik kan mij voorstellen dat dit wellicht geleid heeft tot frustraties aan uw kant. Ik wil u bedanken voor al uw inspanningen om het rekenbeleid in te bedden in uw curriculum en docenten en leerlingen gemotiveerd te houden.’
 

Verder lezen

1 Georganiseerd wantrouwen (1): Reconstructie rekentoets

Click here to revoke the Cookie consent