Onderzoek

Concentratie kleuters geen graadmeter leerproblemen

Tekst Jessie van den Broek
Gepubliceerd op 27-06-2014 Gewijzigd op 01-03-2017
Beeld Human Touch Photography
Druk en ongeconcentreerd gedrag bij jonge kinderen hoeft geen aanleiding te zijn om ze een jaar langer te laten kleuteren. Dat concludeert de Leidse orthopedagoge Neely Anne Davidse naar aanleiding van het onderzoek waarop ze deze week promoveerde.

Vaak gaan leerkrachten gaan ervan uit dat drukke kleuters meer kans lopen op leerproblemen. Een korte spanningsboog of een matige werkhouding is soms aanleiding om kinderen nog een jaartje in de kleuterklas te laten doorbrengen. Maar is dat wel terecht? Lang niet altijd, concludeert Davidse. Ze onderzocht wat het verband is tussen de executieve functies (instructies kunnen onthouden, opdrachten uitvoeren) en de lees- en rekenontwikkeling bij jonge kinderen.

Bij meer dan 200 kinderen vergeleek de onderzoeker de executieve functies en de lees- en rekenontwikkeling in groep 1 en in groep 3. Daaruit bleek dat de executieve functies in groep 1 geen goede graadmeter zijn van hoe kinderen in groep 3 zullen scoren op lezen, schrijven en rekenen. Volgens Davidse heeft dat ermee te maken dat de executieve functies op die leeftijd nog volop in ontwikkeling zijn: het is dus een momentopname. Wel bleek de groei in executieve functies tussen groep 1 en 3 een voorspeller te zijn voor lees- en rekenontwikkeling in diezelfde periode. Als de executieve functies verbeteren, dan verbeteren lees- en rekenvaardigheden ook, en andersom.

De promovenda pleit dan ook voor meer aandacht voor de ontwikkeling van executieve functies bij kleuters: 'Leerkrachten moeten weten hoe ze deze vaardigheden als onderdeel van lezen en rekenen kunnen stimuleren binnen het kleuteronderwijs. Door tijdig en kundig handelen kan dan een jaar extra kleuteren wellicht voorkomen worden.'

Meer weten? Lees hier een samenvatting van het proefschrift.

Tekst Jessie van den Broek

Gepubliceerd op 27 juni 2014

Click here to revoke the Cookie consent