Onderzoek

Chinees komt eraan

Tekst Filip Bloem
Gepubliceerd op 09-12-2013 Gewijzigd op 07-01-2019
Vanaf volgend schooljaar kunnen vwo-scholieren Chinese taal en cultuur als eindexamenvak kiezen. Goed nieuws, vinden ze op de negen middelbare scholen die al meededen aan een succesvolle pilot. ‘Chinees wordt net zo belangrijk als Frans of Duits’.

De kogel is door de kerk. Vanaf volgend schooljaar kunnen vwo-scholieren Chinees voor hun eindexamen gaan kiezen. Dat besloot het kabinet afgelopen november naar aanleiding van een driejarige pilot op tien scholen. Wim Rog, coördinator Chinees op scholengemeenschap De Goudse Waarden in Gouda – één van de pilotscholen – is enthousiast. ‘We beseffen in Nederland nog steeds niet goed hoe belangrijk China aan het worden is’.

Rog, van huis uit docent Engels, denkt dat Chinees op den duur Frans voorbij gaat streven. Maar hij verhult niet dat de Chinese lessen op De Goudse Waarden met vallen en opstaan zijn verlopen. ‘Het uitvalpercentage is hoog, tussen de dertig en vijftig procent’. Dat zal volgens hem verbeteren nu Chinees een officieel keuzevak gaat worden. ‘Tot nu toe was het roostertechnisch vaak lastig in te plannen, waardoor leerlingen wel heel gemotiveerd moesten zijn om niet af te haken.’ Vanaf dit jaar krijgen voor het eerst alle tweedejaars vwo-leerlingen op De Goudse Waarden verplicht Chinees. Daarna is het een keuzevak, net als Frans of Duits. Op termijn hoopt Rog op een eindexamenklas van rond de twintig leerlingen. ‘Dan wordt het voor ons rendabel.’

Andere wereld

De pilot die in 2010 van start ging werd begeleid door SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, in samenwerking met ICLON, de lerarenopleiding van de Universiteit Leiden. SLO stelde een eindexamenprogramma Chinees samen en zorgde met ICLON voor ondersteuning van de betrokken scholen, bijvoorbeeld door regelmatig docentenbijeenkomsten te organiseren. Eén van de deelnemers was Xuan Hue Liu-Chau. Zij geeft al 32 jaar Chinese les en doet dat sinds 2008 op De Goudse Waarden. ‘Chinees is voor veel van mijn leerlingen een compleet andere wereld, dus de eerste reactie is vaak “oh, wat moeilijk”. Maar het valt echt te leren.’ Liu-Chau is tevreden over de resultaten van haar leerlingen, met wie ze onlangs nog op excursie naar Beijing is geweest. Afgelopen zomer deden op De Goudse Waarden de eerste twee leerlingen eindexamen Chinees en Liu-Chau denkt dat er spoedig flink meer zullen volgen.

Dat gelooft ook Daniela Fasoglio, projectleider van de pilot Chinees bij SLO. ‘Chinees is een lastige taal, maar uit deze pilot is duidelijk gebleken dat er behoefte aan dit vak is.’ Fasoglio verwacht dat er nu meer scholen zullen overwegen Chinees te gaan aanbieden. Geïnteresseerden kunnen op 28 januari terecht bij het congres ‘China en Chinees in het voortgezet onderwijs’ (zie: www.ccvocongres.nl voor meer info).

Kijk voor meer info over de pilot Chinees op chineesopschool.slo.nl 

 

Click here to revoke the Cookie consent