Onderzoek

Burgerschapsvorming

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 29-12-2015 Gewijzigd op 21-04-2017
Burgerschapsvorming is een wettelijke taak, maar veel scholen worstelen ermee. Ze hebben behoefte aan informatie over effectieve manieren om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs.

Binnen het NRO Kortlopend Onderzoek gaat het Kohnstamm Instituut samen met de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam hiernaar onderzoek doen. Er komt een literatuurstudie naar de effectiviteit van verschillende manieren waarop onderwijs kan bijdragen aan de ontwikkeling van burgerschapscompetenties van leerlingen. Wat zijn daarbij goede strategieën en werkzame mechanismen? De opgedane inzichten koppelen de onderzoekers vervolgens aan casestudies op zes scholen (po en vo) die werken aan de integratie van burgerschap in het curriculum. Er komen onder meer interviews met schoolleiders, leraren en leerlingen en lesobservaties. Het onderzoek moet resulteren in praktische handvatten voor scholen.  

Projectleider: Els Kuiper, [email protected].

Dit artikel verscheen in de rubriek 'Onderzoek nieuw' in Didactief, december 2015. 

Click here to revoke the Cookie consent