Nieuws

Basisscholen mogen gaan lesgeven in vreemde taal

Tekst Jessie van den Broek
Gepubliceerd op 07-07-2014 Gewijzigd op 23-10-2016
Gymles in het Frans? Binnenkort mag het. Vanaf 1 augustus 2015 mogen scholen 15% van hun onderwijstijd in het Engels, Frans of Duits geven. In die uren mag de vreemde taal ook als instructietaal worden gebruikt bij vakken als geschiedenis of gym. Dat heeft het kabinet besloten.

Op dit moment bieden al meer dan 1000 basisscholen vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) aan, waarbij kinderen al in de onderbouw beginnen met het leren van een vreemde taal. Het gebruiken van Frans, Duits of Engels als instructietaal is wel iets nieuws. Dat gebeurde in de afgelopen jaren alleen op enkele scholen die meededen aan een pilot, maar is binnenkort dus op alle basisscholen toegestaan.

Door al op jonge leeftijd kennis te maken met vreemde talen, leren kinderen hun talen beter spreken, aldus staatssecretaris Dekker. 'Kinderen leren de vreemde talen zo op een natuurlijke manier aan, zonder dat dit ten koste gaat van andere vakken. Deze vorm van talenonderwijs maakt het onderwijs bovendien uitdagender en aansprekender, ook voor onze meest talentvolle leerlingen.'

In het komende schooljaar start een nieuwe pilot, waarin 12 basisscholen 30 tot 50 procent van hun lestijd in een vreemde taal mogen geven.

Click here to revoke the Cookie consent