Onderzoek

Vreemde talen

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 03-03-2020 Gewijzigd op 11-04-2022
Bij het leren van Frans kan het Nederlands als moedertaal of Engels als tweede taal een belemmering zijn.

Leerlingen zijn gewend aan bepaalde zinsconstructies en het kost even voordat ze zich helemaal overgeven aan het Frans. In het reguliere vwo is er vooral invloed van Nederlands en die slinkt na het eerste leerjaar. In het tweetalige vwo roert vooral het Engels zich en die invloed blijft aanwezig, blijkt uit Utrechts onderzoek. De invloed van het Engels is kleiner bij Duits, waarschijnlijk doordat Duits sterk lijkt op Nederlands.

Rosalinde Stadt, The Influence of Dutch (L1) and English (L2) on Third Language Learning: The Effects of Education, Development and Language Combinations. Proefschrift Universiteit Utrecht, 2019.

Dit artikel verscheen in Didactief, maart 2020.
 

Click here to revoke the Cookie consent