Nieuws

Alle peuters dezelfde voorschool

Tekst Eline Geus
Gepubliceerd op 12-01-2018 Gewijzigd op 12-01-2018
Alle peuters naar dezelfde voorschool, dat is wat de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen. Maar met alle regelgeving, financiering en cao’s is dat niet gemakkelijk.

Momenteel gaan peuters met een risico op achterstand naar een peuterspeelzaal met voorschool en peuters zonder risico naar de kinderopvang. Deze twee groepen kinderen komen elkaar niet vanzelfsprekend tegen. Segregatie start zo al op 2,5-jarige leeftijd. De SER en de Onderwijsraad adviseerden daarom al eerder om één voorschool voor alle peuters aan te bieden.

Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam hopen nu alle peuters VVE aan te kunnen bieden door de achterstandsgelden samen te voegen met het geld voor de kinderopvang via arbeidsparticipatie. ‘Alle peuters verdienen het om zich op een spelende manier goed te ontwikkelen en we willen dat peuters elkaar tegenkomen. Het is niet goed als je al vanaf je tweede gesegregeerd bent,’ aldus de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (D66) in december in NRC.

peuterIn het kader van achterstandenbestrijding krijgt VVE van de nieuwe regering €170 miljoen extra. Het aanbod voor peuters stijgt daardoor van 10 naar 16 uur per week. De steden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam regelden eerder al dat meer peuters naar de voorschool kunnen, niet alleen doelgroepkinderen. Den Haag doet dit bijvoorbeeld door ouders zonder kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming vanuit de gemeente te geven waardoor hun kinderen tegen lagere kosten naar de voorschool kunnen gaan. In Rotterdam hebben alle peuters recht op minimaal 6 uur opvang, maar ook daar is het niet gratis. Werkende ouders vragen een kinderopvangtoeslag aan en alle ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage.

Toch zit er een haar in de boter,  in het mooie plan van de vier grote steden om achterstandsgelden en kinderopvanggelden samen te voegen. De onderwijsachterstandsgelden  zijn geoormerkt en volgens het ministerie alleen bedoeld voor kinderen die risico lopen op een achterstand. Deze gelden mogen dus niet worden ingezet om vve voor peuters zonder risico op een achterstand toegankelijk te maken.
Bovendien zullen deze onderwijsachterstandsgelden weliswaar verhoogd worden met 15 miljoen euro extra per jaar volgens het regeerakkoord, maar ze worden ook herverdeeld in de komende vier jaar. Resultaat zal waarschijnlijk zijn dat de grote steden minder achterstandsgeld ontvangen. Kortom, het plan van de G-4 heeft een weinig stabiele financiële onderbouwing.

Den Haag heeft toch al een voorschot op de toekomst genomen en experimenteert inmiddels al met VVE voor alle peuters: vanaf 2,5 jaar kunnen alle kinderen naar de basisschool. Door de verschillende regels en cao’s voor onderwijs en kinderopvang is dit niet gemakkelijk. ‘Uiteindelijk is het ons gelukt in het kader van het experiment ‘regelluwe scholen’ van het ministerie’, zo vertelt wethouder Saskia Bruines uit Den Haag aan NRC. 

Wil je meer weten over hoe onderwijs en kinderopvang samen kunnen werken, ook wat betreft de regelgeving? Lees dan  ‘Samenwerking onderwijs en opvang, maar hoe?’

Verder lezen

1 Samenwerking onderwijs en opvang, maar hoe?
2 Samenwerking kinderopvang en onderwijs: een goed idee?
3 SER-advies: investeer in VVE
4 Herziening gewichtenregeling

Click here to revoke the Cookie consent