Nieuws

SER-advies: investeer in VVE

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 22-01-2016 Gewijzigd op 24-05-2017
De SER (Sociaal Economische Raad), het belangrijkste adviesorgaan van de regering, heeft stelling genomen in het debat rond voor- en vroegschoolse educatie. In een advies dat op 19 januari 2016 uitkwam, pleit de SER voor investeren in voorzieningen voor jonge kinderen.

De SER stelt dat voorzieningen voor jonge kinderen niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument zijn, maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. Die conclusie trekt de raad na nauwkeurige bestudering van (mogelijke) effecten van kindvoorzieningen op de arbeidsparticipatie van ouders en de ontwikkeling van kinderen. Vanwege deze effecten loont het, aldus de SER, om gericht te investeren in deze voorzieningen.
De raad pleit op de lange termijn voor een 'universeel systeem' van kindvoorzieningen met extra ondersteuning van kinderen met een achterstand. Daartoe formuleert de raad in dit advies een aantal belangrijke actiepunten voor de komende kabinetsperiode (de middellange termijn) en de korte termijn.
In het advies heeft de SER ook een schematisch overzicht van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van voorschoolse educatie en opvang opgenomen. / MM

Zie hier het overzicht van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van voorschoolse educatie en opvang dat de SER maakte: gelijk-goed-van-start-b-h3.pdf

 

Verder lezen

1 Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Click here to revoke the Cookie consent