Onderzoek

Acties voor meer gym

Tekst Susan de Boer
Gepubliceerd op 29-08-2005 Gewijzigd op 26-10-2016
De Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding KVLO vindt zowel onbegrijpelijk als ongewenst dat minister Van der Hoeven van onderwijs de scholen voor voortgezet onderwijs wil vrijlaten in het aantal uren bewegingsonderwijs. Momenteel zijn scholen verplicht twee of drie uur gymles aan te bieden.

De KVLO vreest dat scholen sporturen in zullen leveren om betere eindexamenresultaten te kunnen behalen. Woensdag 14 september organiseert de vereniging daarom een actiedag. Op het Plein in Den Haag zal een manifestatie worden gehouden en een petitie worden aangeboden aan Tweede-Kamerleden met als strekking af te zien van de voorgenomen beleidsmaatregel. De afschaffing van de verplichte gymlessen verbaast de KVLO des te meer omdat de minister in juni een convenant met de sportkoepel NOC*NSF ondertekende om een betere verankering van sport op school tot stand te brengen en toptalenten meer kans te geven zich te ontwikkelen. Ook pleitte ze daarbij voor meer samenwerking met sportverenigingen en voor meer diversiteit in de aangeboden sporten op school. Bewegingsarmoede is een probleem, stelde de Raad voor Volksgezondheid en Zorg al eerder vast. In het in 2002 verschenen rapport Gezondheid en gedrag adviseert de RVZ een uitbreiding van het aantal gymuren op scholen. En ook het ministerie van VWS vindt sport op school belangrijk. VWS verstrekt met de zorgenoemde BOS-impuls – buurt, onderwijs en sport - subsidies aan gemeenten die samen met scholen en sportverenigingen fysieke activiteiten organiseren. Ook steekt dit ministerie acht ton in het project Flash, een lespakket voor bewegingsonderwijs op het vmbo. Niet alleen op het voortgezet onderwijs wordt de gymles bedreigd. Zo bezuinigt Den Haag in het basisonderwijs op sport door vakleraren te ontslaan. Ook elders in het land zijn niet altijd voldoende vakdocenten beschikbaar, waardoor de leerkrachten zelf de gymlessen moeten verzorgen. Voor hen bestaat met ingang van dit schooljaar een speciale Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs. 

Click here to revoke the Cookie consent