Interview

3 vragen aan Hans van Luit

Tekst Barneveld
Gepubliceerd op 09-11-2011 Gewijzigd op 12-12-2018
Binnenkort moeten alle scholieren in het voortgezet onderwijs een verplichte rekentoets afleggen als onderdeel van het eindexamen. Wat betekent dit voor leerlingen die de rekenstoornis dyscalculie hebben? Hoogleraar dyscalculie Hans van Luit van de Universiteit Utrecht pleit ervoor dat zij van de toets worden vrijgesteld.

Een groep leerlingen vrijstellen van de rekentoets, is dat wel rechtvaardig?
'Ja, want dyscalculie is een handicap. Deze kinderen zijn niet minder intelligent dan gemiddeld, maar vanwege hun rekenstoornis moeten ze keihard werken om een diploma te kunnen halen. Wiskunde laten ze meestal zo snel mogelijk vallen. Als ze voortaan bij het eindexamen toch een rekentoets moeten afleggen, zullen velen van hen het simpelweg niet halen.'

Zijn er geen andere oplossingen denkbaar?
'Jawel, bijvoorbeeld een aangepaste rekentoets met minder ingewikkelde opgaven. Of het toestaan van bepaalde hulpmiddelen, zoals formulekaarten, of een
rekenmachine om tussenstappen mee uit te rekenen. Op veel scholen mogen kinderen met dyscalculie deze hulpmiddelen wel gebruiken, maar bij de centrale
rekentoets worden ze vooralsnog niet toegestaan.' 

Wordt dyscalculie dan niet serieus genomen door beleidsmakers?
'Ik vind vooral dat er op het gebied van deze toets een erg rigide beleid wordt gevoerd: er is geen enkele ruimte om uitzonderingen te maken voor leerlingen
met dyscalculie. Dat is raar. We leiden deze kinderen op en steken tijd en geld in extra begeleiding. Als we ze aan het eind van de rit dan toch confronteren met
een toets die ze niet kunnen halen, zullen ze alsnog zonder diploma van school gaan. Daar heeft niemand iets aan. Het kweekt werkloosheid.' 

Dit artikel verscheen in de rubriek D to know in Didactief, november 2011.

Click here to revoke the Cookie consent