Zoekresultaten voor: sins

Blog

Zelfregulerend leren moet je actief aanleren

29-03-2024

Patrick Sins – Zelfregulerend leren kunnen leerlingen niet vanzelf, je moet hen dat expliciet aanleren. Uit onderzoek blijkt dat we hier nog weinig aandacht aan besteden. Samen met collega’s ontwikkelden we daarom een professionaliseringsaanpak voor basisschoolleraren.

Blog

Leerpowerrrrr!

19-05-2021

Toetsen roept soms weerstand op, ontdekt Patrick Sins. Jammer, want het helpt om kennis beter op te slaan en het zorgt ervoor dat je het niet (meer) vergeet. Sins legt het uit aan de hand van onderzoek en een mooi voorbeeld uit zijn eigen verleden.

Blog

Je kan het leraren ook gewoon vragen

30-06-2021

Patrick Sins overdenkt een aantal heikele kwesties in onderwijs en concludeert: betrek leraren meer bij onderwijsbeleid, en maak ze er ook eigenaar van. Dan kunnen we samen echt iets bereiken.

Nieuws

Scheer niet alle vernieuwers over één kam

01-10-2019

Patrick Sins is lector vernieuwingsonderwijs. Hij waarschuwt: laten we niet het kind met het badwater weggooien als het om onderwijsvernieuwing gaat.

Blog

Mind the gap

03-04-2020

Patrick Sins over ouders die hun kinderen thuis moeten lesgeven. Hij vraagt aandacht voor de prestatieverschillen die op termijn onherroepelijk het gevolg zullen zijn.

Blog

Drie keer is scheepsrecht als het om leren gaat

28-06-2022

Patrick Sins laat aan de hand van het onderzoek van Graham Nuthall zien waarom voorkennis en nieuwe ervaringen essentieel zijn om tot leren te komen.

Blog

De kracht van het traditioneel vernieuwingsonderwijs

07-01-2020

Patrick Sins - 'Dat is toch ouderwets, wat is daar nou vernieuwend aan!’ Als ik vol enthousiasme vertel dat ik onderzoek doe voor en met traditionele vernieuwingsscholen, dan komt het weleens voor dat er scherp wordt gereageerd op de blijkbaar verwarrende combinatie van traditioneel en vernieuwing.


Meer
Click here to revoke the Cookie consent