Zoekresultaten voor: creeert-elk-aanbod-zijn-eigen-vraag

Blog

Creëert elk aanbod zijn eigen vraag?

03-02-2014

Karin den Heijer - In 2018 bestaat het Cito vijftig jaar. De basisfilosofie van Cito bestaat uit goed en eerlijk toetsen. Cito gelooft in de ontwikkeling van mensen. Wie kan daar tegen zijn?

Onderzoek

Iedere dag om twee uur vrij?

07-09-2007

De buitenschoolse opvang zal vooral op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag met wachtlijsten te kampen krijgen, is de verwachting. Vraag en aanbod kan beter op elkaar worden afgestemd als scholen de vrije woens- en vrijdagmiddag afschaffen.

Onderzoek

Migrant gedijt met behoud eigen cultuur

22-01-2010

Vmbo’ers van niet-westerse afkomst moeten de taal leren, naar school gaan en leren samen leven met andere culturen. Maar het is helemaal niet verkeerd als ze vasthouden aan hun eigen cultuur. Sterker nog, jongeren die dat doen, presteren beter.

Onderzoek

Mbo gaat zijn eigen leraren opleiden

09-10-2005

Nieuwsbericht

Onderzoek

De eigen taal is de eerste taal

15-01-2008

Zwarte scholen in Londen benadrukken voortdurend de waarde van de eigen taal en cultuur van hun leerlingen. Met succes. Nederlandse schoolleiders bezochten in Londen de misschien wel kleurrijkste wijk van Europa en liepen een cultuurschok op.

Onderzoek

Vraag:

05-12-2011

Hoe kun je leerkrachten coachen in het onderwijzen van metacognitieve hulp in het rekenonderwijs? En leidt dat ook tot betere leerprestaties van leerlingen?

Onderzoek

Eigen koers Groningen succesvol

28-02-2005

De gemeente Groningen heeft in 25 jaar tijd kans gezien achterstanden in het basisonderwijs volledig weg te werken. Duidelijke ideologische uitgangspunten, een cultuurvisie die afweek van de landelijke aanpak en grote nadruk op gelijke kansen maakten deze inhaalslag mogelijk.


Meer
Click here to revoke the Cookie consent