Verrijkend onderwijs

Tekst Maite de Jong
Gepubliceerd op 31-03-2015
Maite de Jong - Op de tweede dag van mijn stage bij Didactief is het meteen feest. Ik mag mee naar de uitreiking van de Nationale Onderwijsprijs.

In de Rotterdamse Schouwburg presenteerden leraren en leerlingen van elf basisscholen en twaalf middelbare scholen op 25 maart 2015 hun project. Zo demonstreerde de OSG Winkler Prins uit Veendam al voor de uitreiking hoe een olifant door een hoepel springt. Dit gebeurde door middel van een rijdende olifant die was ontworpen tijdens de extra techniekprojecten die de school vier keer per jaar aanbiedt. Leerlingen van andere scholen stonden weer verkleed als aardbei of wortel op het podium. Kinderen dansten en zongen. Filmmateriaal ondersteunde de presentaties. Helaas, helaas, de presentatie gaf niet de doorslag in het oordeel van de jury. Dat gaf enige verwarring bij de leerlingen in het publiek. 'Ik wil dat de meisjes die zo mooi zingen winnen!' riep een leerling.

OBS Op 't Hof uit het Gelderse Tricht en het Rotterdams Vakcollege De Hef waren de gelukkige winnaars. Met de onderwijsprijs wil het INOP laten zien dat scholen zelf het initiatief kunnen nemen om een brug te slaan tussen onderwijs en maatschappij. Er werd bij het kiezen van een winnaar gelet op een combinatie van hoe vernieuwend het project is en hoe haalbaar het is om dit in de komende jaren structureel op scholen te blijven toepassen.

De meeste projecten zijn educatief en gaan over uiteenlopende onderwerpen waar leerlingen in hun leven mee te maken kunnen krijgen, zoals koken, een moestuin aanleggen, omgaan met ouderen maar ook met techniek, je staande houden als je op jezelf woont of deelnemen aan de arbeidsmarkt. Het kan ook gaan om verbeteringen aan de school, zoals het inzetten van extra mentoren, wat gebeurt op vmbo-school De Hef (Rotterdam) met het project 'mentoren op Zuid.' Zij zetten getrainde studenten in om elke leerling persoonlijke begeleiding te geven bij alles waar ze op school tegenaan kunnen lopen. Het leverde ze de prijs VO op. Op winnende basisschool Op 't Hof (Tricht) volgen leerlingen die meer uitdaging aankunnen de Digitale Plusklas onder de naam Klas in the Cloud. De kinderen werken digitaal samen met kinderen van twee andere basisscholen. Dit geeft leerlingen op scholen in dun bevolkte gebieden de gelegenheid om meer samen te werken. Zo kunnen kleine scholen toch passend onderwijs bieden aan uitblinkende leerlingen.

De uitreiking gaf mij zicht op de extra's die scholen aanbieden om naast onderwijs bij te dragen aan de vorming als mens. Als vrijeschoolouder vergeet je soms hoe veel er in het regulier onderwijs al gebeurt. Ik was onder de indruk van de inzet van de leraren. Aan het eind van de middag werden de bronzen olifanten en het prijzengeld (7000 euro per winnende school) uitgereikt. 'Daar kun je van naar MacDonald's!' riep één van de leerlingen in het publiek.

De NOM werd georganiseerd als initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP) in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, 12 provincies, de Algemene Onderwijsbond, het Cito, het Platform Beroepsonderwijs, BerghenLeren, Mediant, Stichting Lezen, Stichting Nationale Onderwijsweek en het Nationaal Onderwijsmuseum.

De jury bestond uit Pieter Duisenberg (woordvoerder Onderwijs VVD), Henrik-Willem Hofs (journalist van de NOS), Theo Magito (algemeen directeur CED-groep), Monique Marreveld (hoofdredacteur Didactief), Jos van Summeren (directeur zml-De Kom, winnaar Nationale Onderwijsprijs 2011-2013) en Renske Valk (hoofdredacteur Van Twaalf tot Achttien).

Maite de Jong is stagiaire bij Didactief.

Bekijk hier het videoverslag:

INOP - Uitreiking Nationale Onderwijsprijs 2013-2015 from HanzedStudio on Vimeo.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent