Nieuws

Nationale Onderwijsprijs 2015-2017

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 23-06-2016 Gewijzigd op 23-10-2016
  Onderscheidt uw school zich door een goede didactische aanpak? Bent u bezig met een creatief project? Of bent u trots op initiatieven die aantonen dat uw school midden in de samenleving staat? Doe dan mee met de Nationale Onderwijsprijs 2015-2017!  

De nieuwe editie van de Nationale Onderwijsprijs is weer van start gegaan. Scholen kunnen hun opmerkelijke, goede, creatieve of leuke projecten nog het hele jaar aanmelden voor de deze prijs, die sinds 1993 wordt uitgereikt aan scholen die met originele en verrassende initiatieven en projecten op eigen wijze inhoud geven aan het begrip ‘goed onderwijs’. En daar ook best rekenschap van willen geven.
De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP), gesteund door tientallen organisaties, waaronder het ministerie van OCW en alle provincies. Met als belangrijkste doel, om met nadruk op positieve en creatieve kanten van het Nederlands onderwijs tegenwicht te bieden aan het eeuwige geweeklaag over de kwaliteit van ‘ons onderwijs’.

 

Bronzen olifant
Deze tweejaarlijkse ‘Oscar van het Nederlandse onderwijs’ is inmiddels een instituut geworden. Aan de Nationale Onderwijsprijs 2013-2015 hebben ruim 250 scholen deelgenomen. De prijs kent twee categorieën: basis- en voortgezet onderwijs. Tussen oktober 2016 en februari 2017 staan de provinciale voorrondes op de agenda. Deze provinciale voorrondes leveren genomineerden op voor de landelijke finale van de Nationale Onderwijsprijs 2015-2017 in Rotterdam.
Een van de twee felbegeerde bronzen beelden van een olifant en het bijhorende prijzengeld van 7.000 euro ging bij de vorige editie naar de digitale plusklas van obs Op ‘t Hof uit het Gelderse Tricht, waar hoogbegaafde leerlingen van deze en twee andere basisscholen in deze krimpregio samenwerken aan eenzelfde opdracht vanaf verschillende locaties (zie ook Didactief, november 2015, pagina 18-19). Het Rotterdamse Vakcollege De Hef ging er vandoor met de andere olifant en prijzengeld voor het studentenmentoren-project op Rotterdam Zuid. Zij zetten getrainde studenten in om elke nieuwe student persoonlijke begeleiding te geven bij alles waar ze tijdens de studie tegenaan kunnen lopen.

Meer informatie en aanmeldingen via www.onderwijsprijs.nl

Het INOP organiseert ook De OnderwijsTopTalentPrijs 2016, bestemd voor talentvolle startende leerkrachten in basis- en voortgezet onderwijs. Zie informatie en aanmeldingen op www.onderwijstoptalentprijs.nl

Gepubliceerd op 23 juni 2016

Bronvermelding

1 Verrijkend onderwijs
2 Verrijkend onderwijs

Click here to revoke the Cookie consent