Wat maakt een topleraar?

Tekst Paul Kirschner
Gepubliceerd op 04-09-2018
Wat maakt een topleraar? Op deze vraag is een eenvoudig én een ingewikkeld antwoord mogelijk (en waarschijnlijk een aantal categorieën daartussen). Eerst het eenvoudige antwoord. Een topleraar is iemand wiens inspanningen binnen en buiten de klas leiden tot positieve effecten op de studievoortgang van leerlingen; hun kennis en vaardigheden nemen toe. Hoe meer vooruitgang, des te beter de leraar.

Ik weet dat dit antwoord bij sommige mensen tot afschuw en/of boosheid zal leiden. Ze vinden dit ouderwets en stellen dat de school in de 21e eeuw leerlingen veerkrachtig, leergierig, betrokken en probleemoplossend moet maken. Onderwijs moet goede burgers opleiden die voorbereid zijn op hun toekomst en niet op het verleden. Maar ... Op dit alles is mijn antwoord: ‘Ja. OK. Maar de basis voor al deze hoge en nobele doelen zijn gewoonweg kennis en vaardigheden.’ In een artikel van Slavi Stoyanov en mij over wat het betekent om jongeren voor te bereiden op (nog) niet-bestaande beroepen schreef ik:

...er is veel discussie en verwarring over welke kennis, vaardigheden en attitudes nodig zijn om de jeugd voor te bereiden op de problemen die samenhangen met de onzekerheden van de arbeidsmarkt en de gevolgen daarvan. Wat wel duidelijk is, is dat studenten [lees hier ook leerlingen] een sterke basis van kennis en vaardigheden nodig hebben voor toekomstbestendig leren, dat wordt gedefinieerd als het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om op een stabiele en duurzame manier in een snel veranderende wereld te blijven leren.

Leraren moeten leerlingen eerst een brede en robuuste kennis- en vaardigheidsbasis aanbieden, waardoor ze goed kunnen functioneren en de wereld om hen heen kunnen begrijpen. Leraren moeten er kortom voor zorgen dat leerlingen de nodige kennis beheersen (dat wil zeggen declaratief, conceptueel, procedureel, metacognitief) en vaardigheden voor de toekomst. Het zijn de blokken waarop we kunnen voortbouwen aan probleemoplossend denken, veerkracht en andere mooie zaken. Dit is ook te zien in de taxonomie van David Didau

Is de benodigde basis van kennis en vaardigheden eenmaal gelegd, dan is de volgende stap om leerlingen naar een hoger niveau van denken en handelen te brengen. Pas dan krijgen ze het gevoel dat ze dingen kunnen doen met wat ze hebben geleerd. Leraren kunnen leerlingen zo helpen (1) een gevoel van succes op te bouwen en dus ook van zelfeffectiviteit (vertrouwen in je eigen bekwaamheid om met succes jouw eigen omgeving te kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld door een bepaalde taak te volbrengen of probleem op te lossen.), (2) door gebruik te maken van hun verworven competenties (d.w.z. kennis, vaardigheden, attitudes), (3) gedurende hun hele leven te blijven leren, om (4) de problemen die zij vervolgens tegenkomen op te lossen. Met andere woorden, het eenvoudige antwoord is - opnieuw - dat een geweldige leraar iemand is wiens inspanningen binnen en buiten het klaslokaal leiden tot een aanzienlijke toename van de fundamentele kennis en vaardigheden van zijn leerlingen.

 

Michelin-ster

En wat is het meer ingewikkelde antwoord? Ik zal beginnen met een analogie, namelijk dat wat een kok in een buurtrestaurant of snackbar onderscheidt van een topchef in een Michelin-driesterrenrestaurant. Terwijl de eerste meestal een vluchtige kennis heeft van wat zij/hij doet, heeft een topchef diepe conceptuele kennis en vaardigheden met betrekking tot de gereedschappen (bijvoorbeeld messen, ovens, potten, pannen, fornuizen , kloppers, blenders ...), technieken ( stoombakken, convectiebakken, houtvuurbakken, bakken, braden, frituren, blancheren, invriezen ...), en ingrediënten (groenten, vlees, granen, kruiden, specerijen ...) om een maaltijd die heerlijk is, er geweldig uitziet en voedzaam is te plannen, koken en serveren. Op dezelfde manier heeft een topleraar diepe conceptuele kennis en vaardigheden met betrekking tot de gereedschappen, technieken en ingrediënten die nodig zijn voor het ontwerpen, ontwikkelen en verzorgen van effectieve, efficiënte en bevredigende leerervaringen  (dat wil zeggen  leidend tot een gevoel van succes/voldoening).

 

En wat zijn de hulpmiddelen, technieken en ingrediënten van goed onderwijs die de topleraar diepgaand moet kennen, begrijpen en implementeren? Dat zijn media en technologieën als schoolbord, digitaal (interactieve) schoolbord, leerboek, e-reader, tablet, computer, laboratorium, fysieke hulpmiddelen die de leraar helpen Ook heeft hij diepgaande kennis van pedagogisch-didactische instructietechnieken om verschillende soorten leren te optimaliseren en misschien andere soorten af te remmen. Denk hier aan discussie, argumentatie, evaluatie, samenwerking, formatieve en summatieve beoordeling, hoorcollege, feedbacktechnieken  (correctief/corrigerend, directief/richtinggevend, epistemisch), situerend en contextualiserend leren, taakgericht leren, enzovoorts. En dan zijn er nog de ingrediënten: specifieke dingen die hij in de les kan gebruiken om het leren te vergemakkelijken, verrijken en verdiepen. Voorbeelden zijn verschillende soorten vragen, aanwijzingen, advance organisers, voorbeelden, illustraties en animaties, huiswerk, simulaties, enzovoort.

Een topleraar moet weten wanneer, hoe en waarom alle tools, technieken en ingrediënten moeten worden gebruikt en moet deze ook op de juiste manier in de leersituatie kunnen implementeren. Met andere woorden, topleraren zijn meesters in het toepassen van de juiste pedagogie; ze zijn in staat om kennis en vaardigheden over te brengen op een manier die leerlingen helpt te begrijpen, onthouden en toepassen. Alleen dan is de leraar in staat om effectieve, efficiënte en bevredigende leerervaringen te ontwerpen, ontwikkelen en uit te voeren.

 

Onderzoek heeft overtuigend aangetoond dat generieke vaardigheden niet bestaan, ook niet op pedagogisch gebied. Typische vaardigheden die door velen als generiek worden gezien, zijn bijvoorbeeld problemen oplossen, samenwerken met anderen (dat wil zeggen samenwerken), communiceren (mondeling en schriftelijk), ruzie maken, creatief zijn, enzovoort. Het probleem hierbij is dat al deze zogenoemde generieke vaardigheden alleen effectief kunnen worden uitgevoerd binnen een domein of inhoudsgebied. Het is onmogelijk om effectief te communiceren over iets in een gebied waar je weinig of niets van afweet. Hetzelfde geldt voor het oplossen van een probleem. Dit is ook het geval bij lesgeven. Natuurlijk kun je procedures leren die je dan zult moeten uitvoeren, maar een procedure is weten welke stappen moeten worden uitgevoerd. Dit wordt procedurele kennis genoemd. De vaardigheid ligt in het kunnen uitvoeren van die stappen waar en wanneer ze uitgevoerd moeten worden en daarvoor is specifieke kennis vereist.

 

Weten we nu voldoende over wat een topleraar onderscheidt? Nee, want dit is slechts een deel van het verhaal. John Hattie (2003) analyseerde het verschil tussen expertdocenten en ‘gewone’ ervaren docenten en stelde vast dat deze op zestien manieren verschillen, waarbij drie zaken het grootste verschil maakten als het gaat om leereffectiviteit. Wat hij ontdekte, was dat experts

  • uitdagende doelen stellen voor leerlingen en ze ook moeilijke taken geven om ze uit te dagen. Natuurlijk is ‘moeilijkheid’ relatief: wat voor de een heel moeilijk is, is voor de ander makkelijk. Een expertdocent kan dus differentiëren;

  • een diepe conceptuele kennis hebben van de leerinhoud, de didactiek en hoe lerenden leren. Als gevolg hiervan is hun kennis beter georganiseerd, zijn ze beter in staat de verbanden tussen (nieuwe) inhouden en de voorkennis van leerlingen te verklaren en over te brengen, zijn ze in staat om leerinhoud te verbinden met andere onderwerpen in het curriculum, enzovoort; en

  • beter zijn in het monitoren van problemen van leerlingen en hen relevantere en nuttigere feedback geven.

Dit werd ook bevestigd door Coe, Aloisi, Higgins en Major (2014).

Een derde kenmerk van topleraren is dat ze authentiek zijn. Pedro De Bruyckere en ik (2016) hebben onderzocht wat authenticiteit, zoals de leerling die waarneemt, inhoudt. Authenticiteit blijkt een combinatie van gepercipieerde expertise, passie, uniciteit en afstand.

Expertise heeft betrekking op de actuele vakkennis van docenten die hen in staat stelt om een onderwerp duidelijk en intelligent uit te leggen. Zulke leraren kunnen leerlingen bij de les betrekken, hen motiveren voor het onderwerp en met hen samenwerken om een goed resultaat te bereiken.

Passie (en enthousiasme) voor het vakgebied dat zij doceren, betekent dat topleraren betrokken zijn bij hun vak en hun leerlingen. De laatsten voelen dat deze passie hem of haar in staat stelt tijd en moeite te investeren in het voorbereiden van lessen, op zoek te gaan naar creatieve manieren en methoden om het onderwerp over te brengen, en ervoor zorgt dat de leerlingen hun aandacht vasthouden.

Uniciteit heeft te maken met expertise: het stelt de topdocent in staat ervoor te zorgen dat elke les een speciaal karakter heeft (dat wil zeggen, uniek is). De leraar drukt zijn/haar ‘eigen stempel’ op het leraarschap. Unieke leraren behouden hun eigen persoonlijkheid, hebben hun eigen manier van interactie met leerlingen, van reageren op situaties en leerlingen. Zij houden vast aan hun eigen standpunten en gedragen zich consequent in hun rol.

Ten slotte is er afstand, een begrip dat conceptueel verschillend is van de vorige drie. Het gaat minder om de leraar zelf en meer om de relatie tussen docenten en leerlingen. Topdocenten tonen interesse in hun leerlingen terwijl ze op professionele afstand van hen blijven. Ze tonen interesse in hen en hun persoonlijke leven, maar houden hun eigen persoonlijke leven voor zichzelf.

 

Dus wat maakt een topleraar? Een authentieke meester die zowel zijn/haar onderwerp beheerst als de gereedschappen, technieken en ingrediënten om het leren te vergemakkelijken en verrijken. Niets meer, maar zeker niets minder.

 

Referenties

Coe, R., Aloisi, C., Higgins, S., & Major, L. E. (2014). What makes great teaching? Review of the underpinning research. Retrieved from http://dro.dur.ac.uk/13747/1/13747.pdf

De Bruyckere, P., & Kirschner, P. A. (2016). Authentic teachers: Student criteria for perceiving the authenticity of teachers. Cogent Education, 3(1), 1247609.

Didau, D. (2017, April 4). The Learning Spy - Didau’s Taxonomy [Web log]. Beschikbaar op http://www.learningspy.co.uk/featured/didaus-taxonomy/

Hattie, J. (2003, October). Teachers make a difference: What is the research evidence? Paper presented at the Australian Council for Educational Research Annual Conference on Building Teacher Quality, Melbourne. http://www.acer.edu.au/documents/rc2003_hattie_teachersmakeadifference.pdf

Kirschner, P. A., & Stoyanov, S. (2018, accepted). Educating youth for non-existent / not yet existing professions. Educational Policy.

Verder lezen

1 Een goede leraar is een blije duizendpoot

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent