'Neutrale' collecte

Tekst Jacques Dane
Gepubliceerd op 30-03-2017
Jacques Dane - De collectie van het Onderwijsmuseum bevat een collectebusje met het opschrift: Volksonderwijs – Collecte voor de Openbare School.

Na collectebus uit het Onderwijsmuseumde Pacificatie van 1917, waarin neutraal en bijzonder onderwijs financieel aan elkaar gelijk werden gesteld, veranderden veel basisscholen van kleur: openbare scholen kregen een katholieke of protestants-christelijke signatuur. Volgens het Fonds tot Steun van het Volksonderwijs liep daardoor het voortbestaan van het openbaar onderwijs gevaar. Voorstanders collecteerden voor de financiering van promotiemiddelen voor het behoud van de neutrale school. Iedere Nederlander zou moeten weten dat hier ‘opvoeding tot gemeenschapszin (…), tot de idee dat we samenbehooren tot de groote, allen omvattende gemeenschap der menschenkinderen’ werd nagestreefd.


Jacques Dane, hoofd collectie Nationaal Onderwijsmuseum

Dit artikel verscheen in Didactief, april 2017.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent